Vergunningen Renswoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renswoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renswoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - kap goudiep - Kastanjelaan 15
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - plaatsen dakkapellen en gevelwijziging - Ubbeschoterweg...
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - kap berkenboom - Oude Holleweg 17
Gemeente Renswoude - Aanvraag standplaats weekmarkt vergunning - verkoop van brood, koek en banket vanaf...
Gemeente Renswoude - Aanvraag ontheffing art. 35 Alcoholwet - motorshow Paas Party d.d. 18 april 2022
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - plaatsen dakkapellen - Reigerweide 44
Gemeente Renswoude - Aanvraag evenementenvergunning - motorshow Paas Party d.d. 18 april 2022
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - aanpassen oprit - Scholeksterweide 18
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - aanleg boomgaard - Barneveldsestraat nabij 45
Gemeente Renswoude - Verleende standplaatsvergunning - verkoop kerststollen d.d. 17 en 18 december 2021
Gemeente Renswoude - Aanvraag aankondigingsborden plaatsingsvergunning - open dag ROC A12 10 t/m 23 januari...
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - vervangen kozijnen en gevelbekleding - Barneveldsestraat...
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - aanleg uitrit - Ubbeschoterweg/Domineesbosje
Gemeente Renswoude - Vooraankondiging bestemmingsplan - Wittenoordseweg 11
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen boom - Kastanjelaan 15
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - bouwen nieuwbouw woning - Beekweide 33
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - realisatie dakopbouw - Groot Overeem 16
Gemeente Renswoude - Buiten behandeling gestelde aanvraag evenementenvergunning - circusvoorstelling...
Gemeente Renswoude - Verleende collectevergunning - collecte d.d. 13 t/m 18 december 2021
Gemeente Renswoude - Van rechtswege verleende omgevingsvergunning - bouwen ligboxenstal - Oude Holleweg...
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - realisatie ingangspoorten en briefkasten - Utrechtseweg...
Vastgesteld wijzigingsplan vergroten bouwvlak Barneveldsestraat 36
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - veranderen veehouderij - Arnhemseweg 6
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen dakkapellen en gevelwijziging - Ubbeschoterweg...
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen tijdelijke stacaravan - Ubbeschoterweg...
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen tijdelijke woonunits - Het Binnenveld...
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen dakkapellen - Reigerweide 44
Gemeente Renswoude - Verleende standplaatsvergunning - verkoop oliebollen d.d. 27 en 28 oktober 2021
Gemeente Renswoude - Verleende evenementenvergunning - bazaar d.d. 29 en 30 oktober 2021
Gemeente Renswoude - Verleende loterijvergunning - loterij d.d. 30 oktober 2021
Gemeente Renswoude - Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Beekweide II’
Gemeente Renswoude - Verleende evenementenvergunning - P.J.G.U. Tentfeest Verdam d.d. 23 oktober 2021
Gemeente Renswoude - Verleende ontheffing art. 35 Alcoholwet - P.J.G.U. Tentfeest Verdam d.d. 23 oktober...
Gemeente Renswoude - Ontwerp bestemmingsplan - Beekweide II
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - verbouwen bedrijfspand - De Hooge Hoek 12a
Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet Renswoude
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - bouwen nieuwbouw woning - Utrechtseweg 3g
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - verplaatsen kerkorgel - Kerkstraat 3
Gemeente Renswoude - Melding collectevergunning - Jantje Beton d.d. 7 t/m 12 maart 2022
Gemeente Renswoude - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen inrit - Utrechtseweg 3g
Gemeente Renswoude - Melding collectevergunning - Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp d.d. 18 t/m 23...
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - bouw nieuwbouw woning - Biesbosserweg 9
Gemeente Renswoude - Aanvraag evenementenvergunning - muzikale Winterwandeling d.d. 18 december 2021
Gemeente Renswoude - Aanvraag standplaatsvergunning - verkoop kerststollen d.d. 17 en 18 december 2021
Gemeente Renswoude - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Grote Fliertsedijk 4
Gemeente Renswoude - Verleende evenementenvergunning - hardloopevenement 'Dorps Run' d.d. 6 november...
Gemeente Renswoude - Rectificatie Aanvraag ventvergunning - verkoop speculaas d.d. 11, 12 en 13 november...
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - kappen van een populier - Dijkje 3
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - verbouwen van het restaurant - Arnhemseweg 3
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - Biesbosserweg 1