Vergunningen Reusel-De Mierden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Reusel-De Mierden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Reusel-De Mierden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit weigering aanvraag omgevingsvergunning, Molendijk ong. (7) in Hulsel, het bouwen van en...
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, ter hoogte van Wilhelminalaan 90B in...
Ontwerpbesluit weigering aanvraag omgevingsvergunning, Molendijk ong. (9) in Hulsel, het bouwen van een...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Park Hertenwei 33 in Lage Mierde, legaliseren van een bestaand...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Mierdseweg ongenummerd (tussen nummer 46 en 50) in Reusel, bouwen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Toon van den Bornestraat ongenummerd in Hooge Mierde, plaatsen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rouwenbogt 6 in Reusel, afwijken van het bestemmingsplan voor...
Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst Schepersweijer 4a en Wolfsven 1 Reusel
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Vlassert 58 in Reusel, uitbreiden van een woning
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Savoor 8 in Reusel, uitbreiden van een bedrijfshal en het aanleggen...
BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED, SCHEPERSWEIJER 4A EN WOLFSVEN 1 REUSEL”
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, nabij Wilhelminalaan 34 in Reusel,...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Postelsedijk 7 in Reusel, bouwen van een loods met overkapping...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hamelendijk ongenummerd (naast huisnummer 4) in Reusel, bouwen...
Afhandeling milieumelding, Bladelsedijk 1 in Hulsel, voortzetten van de akkerbouwtak van het bedrijf...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Klaverbosch 7 in Lage Mierde, bouwen van een woning en garage
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Weijereind 2 in Reusel, uitbreiden en verbouwen van een woning...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Ten Einde ongenummerd in Reusel, realiseren van 15 nieuwbouw...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Deenendries 9 t/m 27 (oneven) Hulsel, bouwen van 10 woningen
Gemeente Reusel-De Mierden - -
Gemeente Reusel-De Mierden - -
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Beukenlaan 11 in Reusel, vervangen van raamkozijnen van een woning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Meirweg 3 in Lage Mierde, milieuneutraal wijzigen...
BEKENDMAKING VASTSTELLING NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT, DEEL BUITENGEBIED
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Beekakkersweg te Lage Mierde, realiseren van een voedselbos
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Vooreind 5 in Hulsel, herbouwen van een bijgebouw
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouwplan 't Kantje in Hulsel, bouwen van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Klaverbosch 3 in Lage Mierde, aanpassen van een verleende vergunning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Postelsedijk 11a in Reusel, veranderen van een veehouderij
Straatnaambesluit Windvang in Reusel
aanwijzingsbesluit secretaris commissie bezwaarschriften en klachtencoördinator
Straatnaambesluit Deenendries en Hoogendries in Hulsel
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Denestraat 4 in Reusel, plaatsen van een erfafscheiding met schuifpoort
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Lokbossen 5 in Reusel, verbouwen en uitbreiden van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Lensheuvel 66 in Reusel, bouwen van twee bijgebouwen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Laarakkerdijk 1 en 3 in Reusel, veranderen van de varkenshouderij
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Postelsedijk 7 in Reusel, bouwen van een loods met overkapping
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Draaiboom 27 in Lage Mierde, uitbreiden en verbouwen van een...
Afhandeling melding algemene plaatselijke verordening, waterspeeltuintje aan de Wijenhof in Hulsel, organiseren...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Meirweg 2a in Lage Mierde, bouwen van een recreatiewoning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Turnhoutseweg 6 in Reusel, verlengen plaatsen van een tijdelijke...
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, gemeente Reusel-De Mierden, plaatsen...
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, kerkdorp Reusel, huis aan huis verkopen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rouwenbogt 12 in Reusel, bouwen van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Molenberg ongenummerd in Reusel, bouwen van 31 woningen en aanleggen...
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, gemeente Reusel, organiseren van een...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Postelsedijk 7 en 9 in Reusel, wijzigen van een inrichting (revisievergunning)
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, de Schrijver 19 in Reusel, bouwen van een bijgebouw (berging)
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Poelshof ongenummerd (25) Hooge Mierde, bouwen van een woning...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Pardax in Reusel en Vooreind in Hulsel, kappen van twee bomen