Vergunningen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
gemeente Rhenen - Verkeersbesluit aanwijzing parkeervak opladen elektrische voertuigen - Donderberg in...
gemeente Rhenen - aanwijzen parkeervakken voor opladen elektrische voertuigen - Goudenregenplantsoen
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Opslaan van roerende zaken) nabij Populierenlaan 10
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Opslaan van roerende zaken) nabij Bisschop Davidweg...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Opslaan van roerende zaken) Stationsplein, Rhenen
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Opslaan van roerende zaken) nabij Valleiweg 75
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing geluid “Kerstliederen” op Kerstavond, diverse locaties in...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (Opslaan roerende zaken) nabij Populierenlaan...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) Maatsteeg 12
Gemeente Rhenen - WET GELUIDHINDER, geluidsbelasting woningen Elsterstraatweg, Herenstraat, Utrechtsestraatweg...
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vissersweg 44 te Elst (Ut.)
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (werk/werkzaamheden en kappen) verplaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) verbouwen woning, Emmalaan 19
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (stoken) stoken van snoeihout, Franseweg 102
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen van tijdelijke woonunit,...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) uitbouwen van woning, Groeneweg 11
Gemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Achterbergsestraatweg 134”
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (geluid) “Deuntje voor de Deur”
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen – coördinatieregeling) bouwen van 12...
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) verwijderen asbest, De Kleine Kampen 46
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) verwijderen asbest, Utrechtsestraatweg 222
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) bouwen en handelen in strijd...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats) verkoop van vis en visproducten,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) bouwen en handelen in strijd...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (incidentele standplaats) verkoop van bloemen,...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (tijdelijke reclame-uiting) driehoeksborden Verkiezingen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk opslaan...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats) verkoop kaas en eieren, Schoolweg
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats) verkoop van bloemen, Frederik van...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (incidentele standplaats) verkoop kerstbomen, parkeerterrein...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenement) Sinterklaasintocht door Elst
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenement) Sinterklaasintocht Rhenen
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats) verkoop aardappelen, groente en fruit,...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats) verkoop van vis en visproducten,...
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) slopen van chalet, Nieuwe Veenendaalseweg 229, nr. 170
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) uitbreiden kap, Herenstraat...
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) verwijderen asbest, Rijksstraatweg 56
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) verwijderen asbest, Goudenregenplantsoen 5
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk opslaan bouwmaterieel,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken)tijdelijk plaatsen containers,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk plaatsen container,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Uitweg) aanleggen van uitrit, Cuneraweg 334
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk opslaan bouwmaterieel,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk plaatsen container,...
Gemeente Rhenen - Geweigerde omgevingsvergunning (bouwen) verplaatsen openbare parkeerplaats en aanleggen...