Vergunningen Rijnwaarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rijnwaarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rijnwaarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Ontwerp-Woonvisie Gelders Eiland 2017 03-01-2018 03-03-2018 Details
Gemeente Rijnwaarden - Realiseren van een gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Nabij wilgenstraat... 30-11-2017 30-01-2018 Details
Gemeente Rijnwaarden - reconstructies straten - Graaf Ottoweg, Transeedijk-Boterdijk en Tragelweg te... 15-11-2017 15-01-2018 Details
Gemeente Rijnwaarden - het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bloemenstraat... 15-11-2017 15-01-2018 Details
Gemeente Rijnwaarden - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Pioenstraat 5 te Lobith 15-11-2017 15-01-2018 Details
Gemeente Rijnwaarden - Intrekken verkeersbesluit parkeerverbod - Pannerden-Rijnstraat 08-11-2017 08-01-2018 Details
Algemene plaatselijke verordening gemeente Rijnwaarden 02-11-2017 02-01-2018 Details
Ontwerp Bestemmingsplan Recreatiepark De Bijland en Jachthaven De Bijland te Tolkamer 13-09-2017 13-11-2017 Details
Gemeente Rijnwaarden - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Willem van Gullikstraat 11 te Lobith 30-08-2017 30-10-2017 Details
Gemeente Rijnwaarden - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij Zandstraat 20 te Spijk 19-07-2017 19-09-2017 Details
Gemeente Rijnwaarden - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Burgemeester Daalderopstraat 20 te Tolkamer 19-07-2017 19-09-2017 Details
Ontwerp-wijzigingsplan ex 3.6 Wro: Uuleveld, Nieuwstraat 1 t/m 7 te Pannerden 19-07-2017 19-09-2017 Details
[Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Rijnwaarden] 12-07-2017 12-09-2017 Details
Omgevingsvergunning Europakade 3 te Tolkamer 12-07-2017 12-09-2017 Details
Verordening Duurzaamheidslening Rijnwaarden 05-07-2017 05-09-2017 Details
Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 vastgesteld 07-06-2017 07-08-2017 Details
Verordening afvalstoffenheffing 2017 29-05-2017 29-07-2017 Details
Afvalstoffenverordening van de Gemeente Rijnwaarden 17-05-2017 17-07-2017 Details
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 17-05-2017 17-07-2017 Details
Vaststelling Bestemmingsplan De Swaenebloem, Bijland 3 te Tolkamer vanaf 11 mei 2017 10-05-2017 10-07-2017 Details
Gemeente Rijnwaarden - instellen parkeerverbod - Rijnstraat te Pannerden 26-04-2017 26-06-2017 Details
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 12-04-2017 12-06-2017 Details
Gewijzigd bestemmingsplan Lobith - Graaf Reinaldstraat 01-03-2017 01-05-2017 Details
Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Europakade 3 in Tolkamer 01-03-2017 01-05-2017 Details
Financiële verordening 2017 gemeente Rijnwaarden 27-02-2017 27-04-2017 Details
Kennisgeving ontwerp Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 25-01-2017 25-03-2017 Details
Bestemmingsplan Spijksedijk 2012 opnieuw ter inzage 18-01-2017 18-03-2017 Details
Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer lokale belastingen gemeente Rijnwaarden 16-01-2017 16-03-2017 Details
Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Bijland 3 te Tolkamer 11-01-2017 11-03-2017 Details
Legesverordening 2017 10-01-2017 10-03-2017 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 10-01-2017 10-03-2017 Details
Verordening onroerende zaakbelastingen 2017 10-01-2017 10-03-2017 Details
Verordening afvalstoffenheffing 2017 10-01-2017 10-03-2017 Details
Raadsbesluit intrekken watertoeristenbelasting 09-01-2017 09-03-2017 Details
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitgeld 2017 09-01-2017 09-03-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017 09-01-2017 09-03-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2017 06-01-2017 06-03-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2017 06-01-2017 06-03-2017 Details
Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijnwaarden 2017 28-12-2016 28-02-2017 Details
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Marsweg 4 te Spijk 07-12-2016 07-02-2017 Details
Omgevingsvergunning en Verklaring van geen bedenkingen Groenestraat 7 te Pannerden 30-11-2016 30-01-2017 Details
Subsidieprogramma "specifiek welzijn" gemeente Rijnwaarden 2017 16-11-2016 16-01-2017 Details
Bestemmingsplan Loosjespolder gewijzigd vastgesteld 16-11-2016 16-01-2017 Details
Bestemmingsplan Spijksedijk gewijzigd vastgesteld 16-11-2016 16-01-2017 Details
Subsidieprogramma "specifiek welzijn" gemeente Rijnwaarden 2017 16-11-2016 16-01-2017 Details
Ontwerp bestemmingsplan Graaf Reinaldstraat Lobith 2016 ter inzage 14-11-2016 14-01-2017 Details
Ontwerp bestemmingsplan Graaf Reinaldstraat Lobith 2016 ter inzage 09-11-2016 09-01-2017 Details
Bestemmingsplan Verleggen gasleiding nabij Lobith ongewijzigd vastgesteld 26-10-2016 26-12-2016 Details
Onderwerp Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) gemeente Rijnwaarden. 19-10-2016 19-12-2016 Details
[Vul hier de titel in] 19-10-2016 19-12-2016 Details