Vergunningen Rijswijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rijswijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rijswijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Uitgebreide procedure (brandveilig gebruik) Treubstraat 4c
Gemeente Rijswijk - Leeuwendaallaan 10 - Leeuwendaallaan 10
Gemeente Rijswijk - Albert Schweitzerlaan 72 - Albert Schweitzerlaan 72
Gemeente Rijswijk - De parkeerschijfzone wordt aangepast zodat de ze beter bij het beoogde gebruik past....
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Rijswijk 2015
Activiteit: Kap,Clavecimbellaan 136,2287XA, het kappen van een boom
Activiteit: Bouw, Laan van Sion 233, 2286WB, het maken van een erfafscheiding
Activiteit: Bouw, Huis te Hoornkade 21,2282JW, het intern wijzigen van een woning ( constructieve doorbraak)...
•Activiteit: Bouw, Tulpstraat 110, 2282NT, het plaatsen van een duiventil op het dak
Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning), Generaal Vetterstraat 40, 2283LK, het aanvragen van brandveilig...
B&W overeenkomst tijdelijke studentenhuisvesting
Activiteit: Bouw, Minister Van Houtenlaan 1, 2285EA, het uitbreiden van de begane grond van een bedrijfsgebouw...
Activiteit: Bouw, Laan van Sion 203,2286WB, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO, Haantje 25d, 2288CX, het wijzigen van vuurwerkopslag...
Besluit vaststelling grenzen bebouwde kom gemeente Rijswijk,
Controleverordening Rijswijk 2015
Activiteit: Bouw, Huis te Hoornkade 21,2282JW, het intern wijzigen van een woning ( constructieve doorbraak)...
Activiteit: Bouw, Laan van Sion 203,2286WB, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO, Haantje 25d, 2288CX, het wijzigen van vuurwerkopslag...
Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning), Generaal Vetterstraat 40, 2283LK, het aanvragen van brandveilig...
Activiteit: Bouw, Minister Van Houtenlaan 1, 2285EA, het uitbreiden van de begane grond van een bedrijfsgebouw...
Bestemmingsplan Sion – ’t Haantje, eerste herziening onherroepelijk
Raadsbesluit grenzen bebouwde kom
•Activiteit: Bouw, Prinses Irenelaan 226, 2285GB, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;...
•Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO + Brandveilig gebruik (melding), Jaagpad 1, 2288AB,...
•Activiteit: Bouw, Geestbrugweg 28, 2281CL, het veranderen van kantoorfunctie naar woonfunctie
•Activiteit: Inrit/Uitweg, Ieplaan 159, 2282CZ, het aanleggen van een nieuwe in- en uitrit
•Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO, Laan van Zuid Hoorn, 2289DE, het veranderen van...
•Activiteit: Bouw, Haantje 21, 2288CW, het bouwen van een berging
•Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Lindelaan 307, 2282EW, het afwijken van het bestemmingsplan...
•Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Handelskade 39A, 2288BA,het oprichten van een fitnesscentrum...
•Activiteit: Bouw, Caan van Necklaan 204, 2281BR, het wijzigen van een gevel d.m.v. het dicht maken...
•Activiteit: Bouw, Emmastraat 9, 2282AM, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning...
•Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Handelskade 39A, 2288BA,het oprichten van een fitnesscentrum...
•Activiteit: Bouw, Herenstraat 8, 2282BT, het veranderen van de gevel (kozijnwijziging) + het plaatsen...
•Activiteit: Kap,Frederiklaan 28, 2281XN, het kappen van een boom
•Activiteit: Kap,Jozef Israelslaan / van Vredenburchplantsoen 1, 2282SK, het kappen van een boom
•Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Handelskade 39A, 2288BA,het oprichten van een fitnesscentrum...
Gemeente Rijswijk - Waldeck Pyrmontlaan 7 - Waldeck Pyrmontlaan 7
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD 2016
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD 2016
VERORDENING TOT INTREKKING VAN DE VERORDENING “VERMAKELIJKHEDENRETRIBUTIE”
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVEN- EN KADEGELD 2016
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2016
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2016
Gemeente Rijswijk - Martin Campslaan 71 - Martin Campslaan 71
Terinzagelegging ontwerp wijzigingsplan “Sionsweg 10”(Sion-’t Haantje), Rijswijk
Activiteit: Bouw, Penninglaan 62, 2281BZ, het samenvoegen van 2 woningen
Activiteit: Kap, Clavecimbellaan 136, 2287XA, het kappen van een boom