Vergunningen Roermond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Roermond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Roermond. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Grondexploitatieovereenkomst locatie Schepen van Hertefeltstraat 10, 6042 XW Roermond
Intrekken gedeelte van straatnamen Minister Bongaertsstraat en Doctor Philipslaan
Grondexploitatieovereenkomst locatie Latiers Braam (Dokter Leurszijstraat ongenummerd) te Roermond
Kapellerlaan 30, 6041JC Roermond - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Kapellerlaan 48, 6041JD Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Lever uw klein chemisch afval in bij de chemokar
Jupiterstraat 45, 6043XD Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Slachthuisstraat 111, 6041CB Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Venloseweg 93, 6041BT Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Kapellerhof 43, 6045DA Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Zands Allee 40, 6049LT Herten - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Schepen Tylbadestraat 14, 6042VJ Roermond - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Brugstraat 5A, 6071JB Swalmen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Standerdmolen 59A, 6049GL Herten - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Markt 4, 6041EL Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Veldstraat 7, 6041GR Roermond - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022
Beschikking weigering inschrijving in de basisregistratie personen (BRP)
Faunasingel 36A, 6043 WR Roermond - Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
Gemeente Roermond - Opheffen parkeervergunninghoudersplaatsen - Ernst Casimirstraat, Roermond
Nieuwe Baan 7, 6049ER Herten - Verleende omgevingsvergunning
Hambeek 7, 6041ND Roermond - Verleende omgevingsvergunning
Willem II Singel 2, 6041 HS Roermond - Verleende Omgevingsvergunning
Burton Jostweg 20, 6041PG Roermond - Verleende omgevingsvergunning
De Oever 66, 6071 SK Swalmen - Verleende omgevingsvergunning
Swalmerstraat 69A, 6041CW Roermond - Verleende omgevingsvergunning
Overzicht van Sprekersplein, commissievergaderingen en raadsvergadering
Evenementenkalender Gemeente Roermond 2022
Beekweg 12, 6042JJ Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Lever uw klein chemisch afval in bij de chemokar
Roodakker 35, 6049GT Herten - Ingediende melding lozing afvalwater buiten inrichting
Konstruktieweg 2, 6045JD Roermond - Ingediende melding activiteitenbesluit
Esdoornlaan 17, 6042GW Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Eiermarkt 25, 6042HV Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Diverse locaties Roermond, Herten en Swalmen (kappen bomen) - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Kapellerlaan 85A, 6045AB Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Willem II Singel 19, 6041HP Roermond - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Kloosterwandplein 12, 6041JA Roermond - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Rijksweg Zuid 37, 6071HT Swalmen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Roermond november 2021
Neeldervelt (kavel F15)/ De Tegelarije ongenummerd, 6042TB Roermond - Verleende omgevingsvergunning
Veeweide 16, 6049LS Herten - Verleende omgevingsvergunning
Rijksweg Noord 36, 6071KW Swalmen - Verleende omgevingsvergunning
Lamersgriend ongenummerd, 6049 MH Herten (kavel RR12) - Verleende omgevingsvergunning
Voorstad Sint Jacob 80, 6041LN Roermond - Verleende omgevingsvergunning
Fokkerstraat 58, 6044SW Roermond - Verleende omgevingsvergunning
Lamersgriend ongenummerd, 6049 MH Herten (kavel PP04 Oolderveste) - Verleende omgevingsvergunning
Boven Boukoul ongenummerd, 6071 AC Swalmen - Verleende Omgevingsvergunning
Sportparklaan 2, 6071RA Swalmen - Verleende omgevingsvergunning
Veestraat 32, 6071PR Swalmen - Ingetrokken omgevingsvergunning