Vergunningen Rozendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rozendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rozendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Toestemming voor het plaatsen van driehoeksborden in de periode van 29 november tot en met 12 december...
Aanvraag vergunning voor het vergroten van een raamkozijn aan Kraijesteijnlaan 38 te Rozendaal
Aanvraag vergunning voor he kappen van een eik aan Van de Gumsterlaan 20 te Rozendaal
Besluit Beperking Openbaarheid
Algemene plaatselijke verordening voor Rozendaal 2021
Buiten behandeling gestelde vergunning voor de aanleg van glasvezeltracé aan Kerklaan 1 te Rozendaal
Toestemming voor uitbreiding/verbouwing van de woning, het plaatsen van een erfafscheiding, een berging...
Toestemming voor het vervangen van de bestaande uitbouw door een nieuwe uitbouw aan Hertog van Gelrestraat...
Aanvraag vergunning voor het kappen van een esdoorn en een meerstammige valse Acacia aan Rosendaalselaan...
Gemeente Rozendaal - verleende omgevingsvergunning - kappen van twee bomen - Genestetlaan 2a
Gemeente Rozendaal - aanvraag omgevingsvergunning - aanleg glasvezeltracé - Rosendaalselaan – Kerklaan
Gemeente Rozendaal - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiding woning - Hertog van Gelrestraat 5, Rozendaal
Gemeente Rozendaal - Sloopmelding - Kerklaan 15, Rozendaal
Gemeente Rozendaal - verleende omgevingsvergunning - kappen van een boom (Ceder/Blauwspar) - Jachtlaan...
Gemeente Rozendaal - verlening gebruik openbare weg - straatbarbecue – 2 oktober 2021 – Constantia Loudonlaan,...
Gemeente Rozendaal - verlening gebruik openbare weg - straatbarbecue - 11 september 2021 - De Genestetlaan,...
Gemeente Rozendaal - verlening evenementenvergunning - Posbank Cross Duathlon - zaterdag 25 september...
Gemeente Rozendaal - verlening evenementenvergunning - MontMartre Markt - zondag 5 september 2021 - Rosendael...
Gemeente Rozendaal - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een grote boom - de Genestetlaan 2a, Rozendaal
Gemeente Rozendaal - verlening omgevingsvergunning - tijdelijke plaatsen reclameborden - Rozendaal
Gemeente Rozendaal - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een Ceder/Blauwspar - Jachtlaan 1, Rozendaal
Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Rozendaal 2021
Criteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie
Regeling vergoeding stembureauleden en tellers Rozendaal 2021
Herziene beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Rozendaal
Gemeente Rozendaal - sloopmelding - aanpassing van de entree van de woning - Kapellenberglaan 49, Rozendaal
Gemeente Rozendaal - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassing entree van de woning - Kapellenberglaan...
Gemeente Rozendaal - verlening omgevingsvergunning - kappen van een berk - de Genestetlaan 14c, Rozendaal
Gemeente Rozendaal - verlening drank en horecavergunning en exploitatievergunning - Beekhuizenseweg 1,...
Gemeente Rozendaal - ingetrokken omgevingsvergunning - kappen van drie esdoorns op dit perceel - Rosendaalselaan...
Gemeente Rozendaal - verlening evenementenvergunning - festival Theaterklanken - 25 juli 2021 - terrein...
Gemeente Rozendaal - verlening evenementenvergunning - Trotsmarkten - 18 juli, 15 augustus, 19 september...
Gemeente Rozendaal - verlening omgevingsvergunning - kappen van een driestamminge eik op dit perceel...
Gemeente Rozendaal - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van drie dakramen in de woning op dit perceel...
Gemeente Rozendaal - aanvraag omgevingsvergunning - restaureren, verduurzamen en geschikt maken voor...
Gemeente Rozendaal - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van ramen, deuren en kleurstelling van...
Gemeente Rozendaal - verlening omgevingsvergunning - kappen van een eik op dit perceel - Hertog van Gelrestraat...
Gemeente Rozendaal - aanwijzingsbesluit parkeerverbod bermen - - Nationaal park Veluwezoom
Aanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom / Posbank / Rozendaal
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Rozendaal 2021
Algemene plaatselijke verordening Rozendaal 2018
Gemeente Rozendaal - bestemmingsplan - De Pinkenberg 7, Rozendaal
Legesverordening Rozendaal
Verordening afvalstoffenheffing gemeente Rozendaal 2020
Verordening rioolheffing Gemeente Rozendaal 2021
Verordening grafrechten
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Uitgebreide Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst 2020
Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rozendaal 2021
Algemene plaatselijke verordening Rozendaal 2018