Vergunningen Súdwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Welstandsagenda Hûs en hiem
Welstandsagenda Hûs en hiem
Welstandsagenda Hûs en hiem
Welstandsagenda Hûs en hiem
Welstandsagenda Hûs en hiem
Welstandsagenda Hûs en hiem
Welstandsagenda Hûs en hiem
Welstandsagenda Hûs en hiem
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heidenskipsterdyk 40a, It Heidenskip, Súdwest-Fryslân
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heidenskipsterdyk 40a, It Heidenskip, Súdwest-Fryslân
WelstandsagendaHûs en hiem
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Galamagracht 1 te IJlst,
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Afsluitdijk 1 te Breezanddijk, Súdwest-Fryslân
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Vallaat 10
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Scharnegoutum, Zwettewei 54
Verleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Ivige Leane 10
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Leeuwenburg 12
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, de Leijen 18
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Zeilmakersstraat 4
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Ward 29
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Marne 28
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Harste 11
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Harste 4
Verleende omgevingsvergunning regulier, Offingawier, De Potten 38
Ingekomen aanvraag, It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 37
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, It Partoer 20
Ingekomen aanvraag, Sneek, Hendrik Bulthuisweg 8
Ingekomen aanvraag, Sneek, Grootzand 6
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Makkum, Stranwei 6
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oude Oppenhuizerweg 20
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wagenbrugge 30
Ingekomen aanvraag, Oudega, Feandyk 4
Ingekomen aanvraag, Sneek, Boschplein 7
Ingekomen aanvraag, Workum, Hearewei 2
Ingekomen aanvraag, Makkum, De Holle Poarte 2
Melding Activiteitenbesluit, Makkum, De Holle Poarte 2
Melding Activiteitenbesluit, Wolsum, Wolsumerwei 12
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Ijlst, Galamagracht 1
Ingekomen aanvraag, IJlst, Eegracht 93
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Houkeslootstraat 71
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wagenmakersstraat 14
Ingekomen aanvraag, It Heidenskip, Skar 2
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Flinkeboskje 2
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Marnezijlstraat 17
Verleende omgevingsvergunning regulier, Goënga, Goaijengeamieden 17
Ingekomen aanvraag, Koudum, Beukenlaan 99
Ingekomen aanvraag, Wons, Weersterweg
Ingekomen aanvraag, Parrega, Waubertstrjitte 2
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Breezanddijk, Afsluitdijk 1
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Ijlsterkade 114