Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Looiersbuurt 53 het samenvoegen van twee appartementen
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Looiersbuurt 53 het aanpassen van de achtergevel en realiseren entreeportaal
Ingekomen aanvraag, Koudum, Dammenseweg 16 het herbestemmen van Dammenseweg 16 en 18
Ingekomen aanvraag, Parrega, Trekweg 5 het composteren in samenwerking met stichting Agricycling
Ingekomen aanvraag, Woudsend, Ald Wyk 16 het vervangen van het glas voor monumentenglas
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Waechswâl 5 het wijzigen van de winkel naar...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Stationsstraat 25 het splitsen van de woning...
Ingekomen aanvraag, Stavoren, Traankokerij 36 het realiseren van een woning
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Oudega, De Joodyk 9 het realiseren van een bedrijfspand...
Ingekomen aanvraag, Bolsward, 2e Hollandiastraat 25 het realiseren van een dakkapel
Ingekomen aanvraag, Warns, Himmelumerdyk 11 het aanleggen van MS kabels elektra t.b.v. een netverzwaring
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Scharnestraat 32 het verbouwen van het pand...
Ingekomen aanvraag, Heeg, De Opper Kadastraal nr H 739 het realiseren van 6 insteekhavens en 6 scheepsbergingen
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Gaastmeer, Wieldyk 26 het plaatsen van een walkast...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Merk 26 het realiseren van een nieuwe entree...
Ingekomen aanvraag, Poppenwier, Ingwert 3 het uitbreiden van de ligboxstal en het plaatsen van melkrobots
Ingekomen aanvraag, Woudsend, Waechswâl 1 het veranderen van horeca naar 2 appartementen
Ingekomen aanvraag, Wiuwert, Opfeart 8 het bouwen van een woning (wijziging eerder verleende vergunning)
Ingekomen aanvraag, Makkum, Alde Syl 2 het realiseren van een carport
Ingekomen aanvraag, Hommerts, Jeltewei 96 het realiseren van een afdak en een tribune
Ingekomen aanvraag, Molkwerum, Ymedaem 16 het plaatsen van dakkapellen
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wijde Noorderhorne 1 het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Easterein, Hôfsleane 21 het plaatsen van een berging...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sibrandabuorren, Aesgewei 11 het plaatsen van een...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hommerts, Jeltewei 122 het verbouwen en plaatsen van...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Koperslagersstraat 46 het ombouwen van een...
Ingekomen aanvraag, Sneek, de Leijen 26 het realiseren van een Bed & Breakfast
Melding Activiteitenbesluit, Heeg, It Swee 2 het uitbreiden van de loods
Melding Activiteitenbesluit, Workum, Prystershoek 6 het vervangen en iets verplaatsen van een aardgas...
Melding Activiteitenbesluit, Heeg, De Opper 68 een nieuwe vestiging van het bedrijf
Melding Activiteitenbesluit, Heeg, Osingahuzen 10A banden de/montage truck en trailer en groothandel...
Melding Activiteitenbesluit, Wommels, De Iisbaan 6a het bouwen van een open overkapping ten behoeve van...
Melding Activiteitenbesluit, Workum, Hoekseize 12 een timmerbedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Oosterdijk 11 het plaatsen van een geldautomaat
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Jousterkade 2 het plaatsen van reclame
Melding Activiteitenbesluit, Sneek, Professor Zernikestraat 11 het oprichten van een bedrijfspand voor...
RECTIFICATIE, Workum, Suderséleane 11 het wijzigen van een eerder verleende vergunning OV20120743
Welstandsagenda Hûs en Hiem
Uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang
Uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang
Gemeente Súdwest-Fryslân - -
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Van Sminialeane 19 het uitbreiden van de woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal, Buorren 41 het realiseren van een Bed & Breakfast
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Vermaningsweg 2 het verbouwen en uitbreiden van de woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Singel 34A het plaatsen van 12 zonnepanelen binnen het...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, It Gruthôf 4 het uitbreiden en verbouwen van de bedrijfswoning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, De Burd 25 B 25 B (Heeg, H, 979) het aanleggen infra t.b.v....
Verleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, Gloppe 1 het slopen van de bestaande bebouwing
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, It Bûtlân 7C het realiseren van nieuwbouw accommodatie...
Verleende evenementenvergunning EV20210162, Sinterklaas intocht te Easterein