Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Melding Activiteitenbesluit, Feandyk 1, 8724 LG It Heidenskip het realiseren van een kleine windturbine,... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit en een dam aan... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Toestemming voor het verwijderen van een draagmuur aan Nicolaaswei 13, 8584 VW Hemelum 21-02-2024 21-04-2024 Details
Ingekomen aanvraag, Stationswei 13, 8722 HB Molkwerum het realiseren van een aanbouw 21-02-2024 21-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oude Hichtumerweg 3, 8701 PE Bolsward 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het aanbouwen van een fietsenstalling aan Lorentzstraat 9, 8606 JP Sneek 21-02-2024 21-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hettingawei 36, 8622 XX Hommerts, Hettingawei 38, 8622 XX Hommerts 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Kleinzand 38, 8601 BJ Sneek 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Warmtepomp Friesche Vlaak 28 Makkum aan Friesche Vlaak 28, 8754 HL Makkum 21-02-2024 21-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een ligboxenstal aan Kloosterweg... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Gemeente Sudwest Fryslan - Gehandicaptenparkeerplaats Workum - Súd 43 Workum 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor verdiepingsvloer aan Hoekseize 18A, 8711 HR Workum 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor kozijn WS23 aan Willem Santemastrjitte 23, 8629 PP Scharnegoutum 21-02-2024 21-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het pand naar schoonheidssalon, kapper of fysiotherapie aan... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Kommisje Boarger en Mienskip | Commissie Boarger en Mienskip d.d. 28-02-2024 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Vosseleane 71, 8551 ML Woudsend 20-02-2024 20-04-2024 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Noardwei 13, 8603 GA Sneek 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Kleinehuisterweg 22, 8749 TJ Pingjum 20-02-2024 20-04-2024 Details
Kommisje Bestjoer en Finânsjes | Commissie Bestjoer en Finânsjes d.d. 29-02-2024 20-02-2024 20-04-2024 Details
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten | Commissie Doarp, Stêd en Omkriten d.d. 27-02-2024 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Rietschar 9, 8607 KJ Sneek 20-02-2024 20-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een supermarkt en appartementen aan Oppenhuizerweg 98, 8606... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een uitrit aan Smidsstraat 6, 8601 WB Sneek, Verzoeklocatie... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van camperplaatsen aan Steenlaan 3A, 8751 TB Zurich 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Schoolstraat 7, 8746 NH Schraard 19-02-2024 19-04-2024 Details
Incidentele festiviteit Súd 15, 8711 CR Workum, CLZ-00004428 19-02-2024 19-04-2024 Details
Sanctiebeleid Horeca en Alcohol Súdwest-Fryslân 2024 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming in appartementen... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Buiten behandeling laten omgevingsvergunning regulier, Croleskwartier 87, 8651 HC IJlst 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Frittemaleane 5, 8604 AA Sneek 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Greate Pierwei 1, 8821 LV Kimswerd 19-02-2024 19-04-2024 Details
Buiten behandeling laten omgevingsvergunning regulier, Croleskwartier 87, 8651 HC IJlst 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verleende vergunning innemen ligplaats, Grienedyk 14B309, 8626 GE Offingawier, CLZ-00003899 19-02-2024 19-04-2024 Details
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Samer Alnahar, geboren 01-01-2002 Ar-Raqqah Syrië 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van schuur naar... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, De Burd 11, 8621 JX Heeg 19-02-2024 19-04-2024 Details
Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) 19-02-2024 19-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het legaliseren van dakkapellen aan Himmelumerdyk 5, 8721 GT Warns 19-02-2024 19-04-2024 Details
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Louis Cornil Quin, geboren 15-05-1997 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van toeristisch kamperen aan... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Vrijbuiterstraat 10, 8605 AX Sneek 16-02-2024 16-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van bestemming aan Akkerwinde 1, 8607 CC Sneek 16-02-2024 16-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het verhogen/ vernieuwen van het tussendak winkel aan Oosterdijk 15, 8601 BP... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de werkplaats aan Vosseleane... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van drie appartementen en plaatsen... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Verleende standplaatsvergunning CLZ-00004441 16-02-2024 16-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een kleine windturbine aan Koaidyk 10, 8724 LJ It Heidenskip 16-02-2024 16-04-2024 Details
Ingekomen aanvraag, Vosseleane 71, 8551 ML Woudsend het wijzigen van de vergunning (revisievergunning) 16-02-2024 16-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor voor het wijzigen van de bestemming van maatschappelijk naar wonen aan Nieuwstad... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de schuur aan De Joodyk 9B,... 16-02-2024 16-04-2024 Details