Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, Stationsweg 5 het wijzigen van de bestemming door toevoeging... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Jongemastraat 11 het plaatsen van handelsreclame 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Sneek, Leidekkersstraat 2R het produceren van producten van plaatwerk voor... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Wagenbrugge 10 het wijzigen van de voorgevel van de woning... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Heeg, It Eilân 38 het vergroten van de woning 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Workum, Brouwersdyk 17A het plaatsen van een kleine windturbine 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Heeg, Alde Skatting 2A het plaatsen van een kleine windturbine 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Parrega, Trekweg (TWD00, E, 447) het vervangen van... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Koudum, Slaperdijk 2 het plaatsen van een nieuwe PGS container 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Rijksweg N359 het kappen van bomen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Makkum, Vallaat 30 het wijzigen van kozijnen, dakhoogte en dakbedekking en constructieve... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, Osingahuzen nabij 20 B (Heeg, H, 718) het bouwen van een... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Allingawier, Vierhuizen 2 het wijzigen van de bestemming 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Hemdijk 1 het intern verbouwen en het starten van een... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Ferwoude, Buren 5 het plaatsen van zonnepanelen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Groote Wiske 7 het plaatsen van 2 kleine windturbines... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Jutrijp, Louwewei 1 het plaatsen van een kleine windturbine 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Buren 48 het vervangen van bestaande erfafscheiding 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Heeg, Gouden Boaijum 13 H het vervangen van de walbeschoeiing 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Koudum, Groote Wiske 7 het plaatsen van twee kleine windturbines 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Trekwei 8 het plaatsen van 16 zonnepanelen in de weide... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Brouwersdyk 17 A het plaatsen van een kleine windturbine... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Zoutepoel 1 het bouwen van een woning 24-11-2022 24-01-2023 Details
Geweigerde omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Tuinen 20 het vervangen raam en deur kozijn en... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, Gerritshof 1 het plaatsen van een overkapping 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Marktstraat 25 het plaatsen van zonwering en terrasafscheiding... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Nijland, Tramstrjitte 8 het plaatsen van zonnenpanelen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Wattstraat 7 het plaatsen van een overkaping 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Terp 31 het verbouwen van de brandweerkazerne 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, de Wieken 84 het plaatsen van een overkapping 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Makkum, Engwierderlaan 23 het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hommerts, Jeltewei 248 het tijdelijk realiseren van 10 camperplaatsen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Easterein, Wynserdyk 53 het slopen van de bestaande... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Sibrandabuorren, It lange ein 46 het kappen van... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Hoofdstraat 26 A het wijzigen van de bestaande bebouwing 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oosterdijk 76 het splitsen van de woning in 2 appartementen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Bolsward N359 BWD01/A/7856 het realiseren van een drietal nieuwe ongelijkvloerse... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, Johan Willem Frisostraat 142 het realiseren van in en uitrit 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, It Stalt 19 het plaatsen van een damwand op eigen grond... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Makkum, Javaruggen 7 het aanbrengen van een vlonder 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Zurich, Kerkstraat 4 het wijzigen van de bestemming, realiseren appartementen in... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Molkwerum, Flait 1 het plaatsen van een kleine windturbine 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Easterein, Griene Leane 1 het wijzigen van een dakkapel en vervangen van de dakpannen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Hindeloopen, Schuilenburg 7 het plaatsen van een kleine windturbine 24-11-2022 24-01-2023 Details
Welstandsagenda Hûs en Hiem 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Poppenwier, Marsherne 11 het plaatsen van een kleine windturbinnen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Bolwerkplein 4 het kappen van een boom 24-11-2022 24-01-2023 Details
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Nije Buorren 2 het plaatsen van zonnepanelen... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Schuilenburg 7 het plaatsen van een kleine windturbine... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Meerswal 7 het plaatsen van een kleine windturbine in... 24-11-2022 24-01-2023 Details