Vergunningen SED organisatie

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van SED organisatie. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door SED organisatie. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit vervanging archiefbescheiden gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, SED-organisatie,...
Agenda vergadering Algemeen Bestuur SED organisatie d.d. 22 januari 2019
Het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekeningen 2018 t/m 2020
Agenda vergadering Algemeen Bestuur SED organisatie d.d. 27 november 2018
SED Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Agenda vergadering Algemeen Bestuur SED organisatie d.d. 25 september 2018
Regeling melding vermoeden misstand
Financiele verordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie 2018
Agenda Algemeen Bestuur SED 27 februari 2018
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
Aanwijzing toezichthouders SED organisatie
Aanwijzing invorderings- en heffingsambtenaar van de SED organisatie (gewijzigd);
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
Vergadering Algemeen Bestuur SED verdaagd naar 5 april 2017
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
REGELING GENERATIEPACT SED ORGANISATIE
Bruikleenovereenkomst mobiele devices SED organisatie
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED (formeel)
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED
Mandaatregeling SED organisatie 2015, versie 3
AGENDA ALGEMEEN BESTUUR SED