Vergunningen Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 ten behoeve van wachtlijst woonwagenstandplaatsen...
Beheersverordening Fonds Cofinanciering Holland Rijnland
Budgethoudersregeling Holland Rijnland 2018
Legesverordening Holland Rijnland
Legesverordening Holland Rijnland
Mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Mandaatbesluit Servicepunt71 / Holland Rijnland
Mandaatreglement Holland Rijnland 2014
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015
Organisatieverordening Holland Rijnland 2017 - Eerste herziening
Archiefverordening van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2008
Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014
Reglement op de auditcommissie Holland Rijnland 2017
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
Privacyreglement leerplicht- en RMC-gegevens Holland Rijnland
Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019
Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019
Privacyreglement Regiotaxi Holland Rijnland
Inspraakprocedure Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator
Ambtsinstructie Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018