Vergunningen Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Uitvoeringsregeling
Ondermandaatbesluit SNN Subsidieregeling “EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020”
REACT EU: Innovatie-ecosysteem Duurzame gezondheid
REACT EU: Innovatie-ecosysteem Kennisinstellingen
REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities
Verordening op de deskundigencommissie EFRO
Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en kennisontwikkeling 2021
Uitvoeringsregeling mkb-Regeling REACT EU 2021
Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019
Uitvoeringsregeling OP EFRO COVID-19
Uitvoeringsregeling mkb-Regeling 2020
REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband SNN
MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2019
Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019
Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2019
Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019
Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019
Open Innovatie Call 2019
Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2018
Beleidsregel OP EFRO Proeftuinen C 2016
Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital A 2017
OP EFRO Proeftuinen C 2016 ronde 2
Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2018
Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2018
Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2017
Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital A 2016
Beleidsregel OP EFRO Proeftuinen D 2016
Beleidsregel OP EFRO Kennisontwikkeling 2016
OP EFRO Proeftuinen D 2016 ronde 2
Uitvoeringsregeling Proeftuinen D 2018
Besluit van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 17-7-2018
Open Innovatie Call
Uitvoeringsregeling Proeftuinen D 2018
Uitvoeringsregeilng OP EFRO Human Capital 2018
Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie D 2018
Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie C 2018
Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2018
Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2018
Wijzigingsbesluit Beleidsregel OP EFRO Proeftuinen C 2016
Wijzigingsbesluit OP EFRO Proeftuinen D 2016
Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie D 2018
Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie C 2018
Wijzigingsbesluiten Calls
OP EFRO Proeftuinen C 2016 ronde 2
Wijzigingsbesluiten Valorisatie
OP EFRO Proeftuinen C 2016 ronde 2
Wijzigingsbesluit MKB regeling
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
WijzigingsbesluitOP EFRO Kennisontwikkeling 2016: