• Vergunningen»
  • Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Vergunningen Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Directiebesluit ondermandaat uitvoering Wet BAG (2018)
Intrekken besluit mandaat beslissen op bezwaarschriften, WOB-verzoeken en verzoeken om ambtshalve vermindering
Leidraad invordering SVHW september 2021
Klachtenverordening SVHW 2021
aanwijzingsbesluit 2021
intrekking mandaatbesluit WKPB
Aanwijzingsbesluit klachtencoordinator 2021
Leidraad invordering maart 2021
Klachtenverordening 2021
Besluit gegevensverstrekking SVHW
Leidraad invordering SVHW 1e helft 2020
Directiebesluit ondermandaat uitvoering Wet bag (2018)
AANSTELLINGSBESLUIT ONBEZOLDIGD AMBTENAREN 2020
Privacyverklaring SVHW
Regeling mandaat en volmacht Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling SVHW 2020
Mandaat- en Volmachtsbesluit directeur SVHW 2020
Leidraad Invordering SVHW 2e helft 2019
Protocol Agressie en Geweld (extern)
Leidraad Invordering SVHW 1e helft 2019
Leidraad Invordering SVHW 2e helft 2018
BELEIDSREGEL AFVALSTOFFENHEFFING KRIMPENERWAARD
Besluit gegevensverstrekking SVHW
Managementstatuut SVHW 2018
Privacy beleid
Privacyverklaring SVHW
Regelement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen
Leidraad Invordering SVHW 1e helft 2018
MANDAATBESLUIT WKPB 2017
MANDAATBESLUIT DIRECTEUR SVHW
AANWIJZINGSBESLUIT 2017
Leidraad Invordering SVHW 2e helft 2017
Ondermandaatbesluit uitvoering Wet BAG
Leidraad Invordering SVHW 2017
Besluit Leidraad invordering SVHW 2017
Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig...
UITVOERINGSREGELING TOERISTENBELASTING SVHW
Leidraad Invordering 2016
Besluit Leidraad Invordering SVHW 2016
Beleidsregels voor het bepalen van de hoedanigheidscorrectie (Protocol T-correctie) waterschap Hollandse...
UITVOERINGSREGELING ZUIVERINGSHEFFING EN VERONTREINIGINGSHEFFING SVHW
Mandaatbesluit directeur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
Intrekking Mandaatbesluit d.d. 31 mei 2006
Besluit Leidraad Invordering SVHW 2016
Mandaatregeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
Leidraad Invordering 2016
Beleidsregels bestuurlijke boeten waterschapsbelastingen 2016
Regeling vervanging directeur SVHW Klaaswaal
AANWIJZINGSBESLUIT KLACHTENCOORDINATOR
Klachtenverordening SVHW
Regelement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.