Vergunningen Scherpenzeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Scherpenzeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Scherpenzeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Toestemming voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en bijgebouw aan Oosteinde 22 te Scherpenzeel 22-11-2022 22-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een vlaggenmast aan Plein 1940 0 te Scherpenzeel 22-11-2022 22-01-2023 Details
Melding voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor brandveiligheidprodukten aan Holleweg... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een vlaggenmast aan Marktstraat 59 te Scherpenzeel 22-11-2022 22-01-2023 Details
Gemeente Scherpenzeel - - 21-11-2022 21-01-2023 Details
Uitvoering en Handhaving (omgevingsrecht) Scherpenzeel 2022 21-11-2022 21-01-2023 Details
Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties 21-11-2022 21-01-2023 Details
Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en Voorschoolse Educatie Scherpenzeel 2023 17-11-2022 17-01-2023 Details
Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 15-11-2022 15-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een schuurtje en een overkapping aan Weideweg 23 te Scherpenzeel 15-11-2022 15-01-2023 Details
Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van de woning door middel van een erker aan Druivenkamp... 15-11-2022 15-01-2023 Details
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Scherpenzeel 2022 14-11-2022 14-01-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van 24 appartementen aan Vierzinnen hoek Nieuwstraat te Scherpenzeel 08-11-2022 08-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrit aan Barneveldsestraat 5 te Scherpenzeel 08-11-2022 08-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een vlaggenmast aan Marktstraat 59 te Scherpenzeel 08-11-2022 08-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een vlaggenmast aan Plein 1940 te Scherpenzeel 08-11-2022 08-01-2023 Details
Aanwijzingsbesluit parkeren kampeervoertuigen 2022 07-11-2022 07-01-2023 Details
Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022 07-11-2022 07-01-2023 Details
Buiten behandeling gestelde vergunning voor het bouwen van een slaapkamer aan Lijsterbeslaan 26 A te... 01-11-2022 01-01-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 392a 25-10-2022 25-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van 1 boom aan Rubenslaan naast nummer 2 te Scherpenzeel 25-10-2022 25-12-2022 Details
Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Oosteinde 51 te Scherpenzeel 25-10-2022 25-12-2022 Details
Toestemming voor het bouwen van een pluimveestal aan Gooswilligen 13 te Scherpenzeel 25-10-2022 25-12-2022 Details
Toestemming voor het kappen van 1 boom aan Rubenslaan naast nummer 2 te Scherpenzeel 25-10-2022 25-12-2022 Details
Toestemming voor het kappen van 4 bomen en herplant aan Oude Barneveldseweg 53 te Scherpenzeel 25-10-2022 25-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het vergroten van het bedrijfspand en het bouwen van een bijgebouw aan De Haar... 25-10-2022 25-12-2022 Details
Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Brinkkanterweg 6 te Scherpenzeel 25-10-2022 25-12-2022 Details
Nadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel 24-10-2022 24-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning door middel van een erker aan Druivenkamp... 18-10-2022 18-12-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan De Voorposten 43 te... 18-10-2022 18-12-2022 Details
Ontwerpbesluit voor het veranderen van de inrichting naar aanleiding van het overschakelen van nertsen... 18-10-2022 18-12-2022 Details
Toestemming voor het realiseren van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen en het brandveilig gebruik... 18-10-2022 18-12-2022 Details
Buiten behandeling gestelde vergunning voor een functiewijziging van een bedrijfsruimte naar 2 woonstudio's... 18-10-2022 18-12-2022 Details
Melding voor het tijdelijk lozen van bemalingswater aan Glashorst 81 te Scherpenzeel 18-10-2022 18-12-2022 Details
Toestemming voor het brandveilig gebruik van de noodlokalen aan Glashorst 24 te Scherpenzeel 18-10-2022 18-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een appartement in een bestaand gebouw aan Beukenlaan 34... 18-10-2022 18-12-2022 Details
Toestemming voor het realiseren van een naschoolse opvang en het brandveilig gebruik aan Eikenlaan 6... 18-10-2022 18-12-2022 Details
Gemeente Scherpenzeel - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Omloop 7 12-10-2022 12-12-2022 Details
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan 11-10-2022 11-12-2022 Details
Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen aan Dorpsstraat... 11-10-2022 11-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het legaliseren van een bijgebouw aan Weideweg 1 te Scherpenzeel 11-10-2022 11-12-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Ereprijslaan 13 te Scherpenzeel 11-10-2022 11-12-2022 Details
Gemeente Scherpenzeel - Ontwerpbesluit laadpunt elektrische voertuigen - Voorposten 11-10-2022 11-12-2022 Details
Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan De Bongerd t.o. nr. 12 te Scherpenzeel 11-10-2022 11-12-2022 Details
Toestemming voor het wijzigen van de voorgevel aan Prinses Margrietlaan 9 te Scherpenzeel 04-10-2022 04-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan De Voorposten... 04-10-2022 04-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de schuur tot een slaapkamer aan Lijsterbeslaan 26 te Scherpenzeel 04-10-2022 04-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het uitwisselen van de doorvoercapaciteit aan Hopeseweg 3 te Scherpenzeel 04-10-2022 04-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 3 bankjes en het vervangen van 2 bankjes aan Burgemeester Royaardslaan... 04-10-2022 04-12-2022 Details
Ontwerpbesluit voor het bouwen van 34 rug-aan-rug woningen en 1 vrijstaande woning aan Groeperlaan te... 04-10-2022 04-12-2022 Details