Vergunningen Scherpenzeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Scherpenzeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Scherpenzeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag vergunning voor een revisievergunning aan Huigenbosch 2 te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Kolfschoterdijk 10 te Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Gelderse Roos 40
Gemeente Scherpenzeel - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Parklaan 8
Gemeente Scherpenzeel - Ontwerpbesluit laadpunt elektrische voertuigen - Burg de Kortesingel, Veldzicht,...
Ontwerpbestemmingsplan Oosteinde 95
Ontwerpbestemmingsplan Vierzinnen
Toestemming voor het aanleggen van twee duikers aan De Voorposten sectie D, nr. 4127 te Scherpenzeel
Toestemming voor het plaatsen van een veranda aan Weideweg 41 te Scherpenzeel
Melding voor het tijdelijk lozen van bemalingswater aan Oosteinde 3 c te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van dakkapellen aan Paulus Potterlaan 15 te Scherpenzeel
Toestemming voor het realiseren van buitenschoolse opvang in sportkantine van s.v. Valleivogels aan Willaerlaan...
Aanvraag vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van vergunning 2019W2095 aan Weideweg 31 te Scherpenzeel
Integrale Laadvisie
Toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een paardenstal aan De Voorposten sectie D, nr. 4127 te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van twee duikers aan De Voorposten sectie D, nr. 4127 te Scherpenzeel
Melding voor het tijdelijk lozen van bemalingswater aan Glashorst 96 a te Scherpenzeel
Toestemming voor het plaatsen van een dakserre aan Valkenhorst 23 te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een veranda aan Weideweg 41 te Scherpenzeel
Toestemming voor het verlengen van de garage en het plaatsen van een erfscheiding aan Holevoetlaan 41...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakserre aan Valkenhorst 23 te Scherpenzeel
Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor het restaureren van de tuinmuur en gedeeltelijke reconstructie van de druivenkas...
Buiten behandeling gestelde vergunning voor het aanleggen van 2 duikers aan De Voorposten te Scherpenzeel
Buiten behandeling gestelde vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Bruinhorsterlaan 31 te...
Melding voor het oprichten en in werking hebben van een supermarkt aan de Breelaan 7 te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een buitenbak tbv training wedstrijdpaarden aan Wittenberg...
Toestemming voor het uitbouwen aan de voorzijde van de woning en plaatsen dakkapel aan Proeftuin 2 te...
Toestemming voor het plaatsen van een carport aan Veldzicht 19 en 21 te Scherpenzeel
Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Doornboomspark 37 te Scherpenzeel
Toestemming voor het legaliseren van diverse overtredingen aan Kamillelaan 28 te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuurtje aan Doornboomspark 13 te Scherpenzeel
Beleidsregels Participatiewet 2021 gemeente Scherpenzeel
Ontwerp-bestemmingsplan te Zelder
M.e.r-beoordelingsbesluit bestemmingsplan te Zelder
Ontwerp-besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder nieuwbouw woningen te Zelder
Toestemming voor het uitbreiden van de woning door middel van een erker aan Leidjeskamp 8 te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de dieren aantallen aan Heintjeskamperweg 3 te Scherpenzeel
Toestemming voor het plaatsen van een veranda en een schutting aan Reebaan 26 te Scherpenzeel
Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Hopeseweg 10 te Scherpenzeel
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Ruwinkelseweg 3 b te Scherpenzeel
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Burgemeester de Kortesingel 18 te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor uitbouwen aan de voorzijde van de woning en plaatsen dakkapel aan Proeftuin...
Aanvraag vergunning voor plaatsen van een carport aan Veldzicht 19 en 21 te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan Burgemeester de Kortesingel 18 te Scherpenzeel
Toestemming voor bouwen van een schuurwoning met bijgebouwen (kavel 3) aan Kolfschoterdijk te Scherpenzeel
Toestemming voor bouwen van een woning met bijgebouw (kavel 4) aan Kolfschoterdijk te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor verbouwen van de woning aan Doornboomspark 37 te Scherpenzeel
Toestemming voor bouwen van een woning (kavel 1) aan Kolfschoterdijk te Scherpenzeel
Aanvraag vergunning voor plaatsen van kozijnen in de mantelzorgwoning aan Voermanskamp 2 te Scherpenzeel