Vergunningen Servicepunt71

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Servicepunt71. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Servicepunt71. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Mandaatregeling Servicepunt71 16-06-2022 16-08-2022 Details
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71... 24-01-2022 24-03-2022 Details
Budgethoudersregeling Servicepunt71 09-11-2021 09-01-2022 Details
Regeling Regionale Toegangscontrolepas 08-06-2021 08-08-2021 Details
Treasurystatuut Servicepunt71 07-06-2021 07-08-2021 Details
Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing Servicepunt71 12-05-2021 12-07-2021 Details
Budgethoudersregeling Servicepunt71 31-12-2020 28-02-2021 Details
Financiële verordening Servicepunt71 31-12-2020 28-02-2021 Details
Inkoopvoorwaarden 23-07-2020 23-09-2020 Details
Mandaatregeling Servicepunt71 15-06-2020 15-08-2020 Details
Werkkostenregeling Servicepunt71 11-06-2020 11-08-2020 Details
Melding vermoeden misstand 16-03-2020 16-05-2020 Details
Klachtenregeling ongewenst gedrag met toelichting 16-03-2020 16-05-2020 Details
Verlofregeling 24-07-2019 24-09-2019 Details
Intrekken mandaatregeling (oud), gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 24-07-2019 24-09-2019 Details
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2019 24-04-2019 24-06-2019 Details
Werkkostenregeling 2019 (en volgende jaren) Servicepunt71 24-04-2019 24-06-2019 Details
Verzuimprotocol 01-04-2019 01-06-2019 Details
Organisatiebesluit Servicepunt71 07-02-2019 07-04-2019 Details
Mandaatregeling Servicepunt71 07-02-2019 07-04-2019 Details
Het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden inzake Decade, servicepunt71 07-02-2019 07-04-2019 Details
CAR/UWO 09-10-2018 09-12-2018 Details
Addendum Sociaal Statuut Servicepunt71 08-08-2018 08-10-2018 Details
Verzuimprotocol 31-07-2018 30-09-2018 Details
Uitwerking Opleiding en Ontwikkeling 31-07-2018 30-09-2018 Details
Verlofregeling 31-07-2018 30-09-2018 Details
Privacyreglement e-mail- en internetgebruik 31-07-2018 30-09-2018 Details
Reglement e-mail- en internetgebruik 31-07-2018 30-09-2018 Details
Beloningsbeleid Servicepunt71 25-07-2018 25-09-2018 Details
Regeling Bedrijfshulpverlening Servicepunt71 25-07-2018 25-09-2018 Details
Werkkostenregeling 2018 Servicepunt71 25-07-2018 25-09-2018 Details
Vaststellen Regionale beleidsnota Aanpak agressie en geweld Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude... 24-07-2018 24-09-2018 Details
Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties 10-07-2018 10-09-2018 Details
Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon 09-07-2018 09-09-2018 Details
Klachtenregeling Ongewenst Gedrag 2014 voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude... 05-07-2018 05-09-2018 Details
Functionerings- en beoordelingsreglement 04-07-2018 04-09-2018 Details
Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71 04-07-2018 04-09-2018 Details
Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 Details
Controleverordening openbaar lichaam Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 Details
Reglement regionale commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden 2014 15-05-2018 15-07-2018 Details
Regeling sanctiebeleid bovenwettelijke uitkeringen 15-05-2018 15-07-2018 Details
Nota afschrijvingsbeleid Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 Details
Gedragscode en integriteitsverklaring Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 Details
Klachtenreglement Servicepunt71 2011 15-05-2018 15-07-2018 Details
Financiële verordening Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 Details
Gedragscode en integriteitsverklaring Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 Details
Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 14-05-2018 14-07-2018 Details
Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 09-05-2018 09-07-2018 Details
De Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016) 09-05-2018 09-07-2018 Details
Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 09-05-2018 09-07-2018 Details