Vergunningen Shared Service Center Zuid-Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Shared Service Center Zuid-Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Shared Service Center Zuid-Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Liquiditeitsprognose 2019 SSC-ZL 24-12-2018 24-02-2019 Details
Controleprotocol en Normenkader SSC-ZL 2019 19-12-2018 19-02-2019 Details
Nota P&C-cyclus SSC-ZL 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Benoemingsbesluit plaatsvervanger voorzitter van het Bestuur van het SSC-ZL 13-12-2018 13-02-2019 Details
Start uitvoering van inkooptaken door SSC-ZL 06-11-2018 06-01-2019 Details
Bekendmaking brugdagen 2019 SSC-ZL 06-11-2018 06-01-2019 Details
Regeling flexibel belonen SSC-ZL 17-09-2018 17-11-2018 Details
Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL 14-09-2018 14-11-2018 Details
Benoemingsbesluit voorzitter van het Bestuur van het SSC-ZL 27-08-2018 27-10-2018 Details
Benoemingsbesluit voorzitter van het (Bijzonder) Georganiseerd Overleg van het SSC-ZL 27-08-2018 27-10-2018 Details
Benoemingsbesluit waarnemend secretaris SSC-ZL 20-07-2018 20-09-2018 Details
Controleverordening 2016-2019 SSC-ZL 20-07-2018 20-09-2018 Details
Mandaatbesluit Bestuur aan Directie en Managers SSC-ZL 18-07-2018 18-09-2018 Details
Vaststelling Begroting 2019 22-05-2018 22-07-2018 Details
Vaststelling Jaarstukken 2017 22-05-2018 22-07-2018 Details
Financiële verordening SSC-ZL 26-04-2018 26-06-2018 Details
Beleidsnota weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen 2016 SSC-ZL 26-04-2018 26-06-2018 Details
Financieringsstatuut SSC-ZL 2016 26-04-2018 26-06-2018 Details
Informatiebeveiligingsbeleid SSC-ZL 16-04-2018 16-06-2018 Details
Overgangsregeling Shared Service Center Zuid-Limburg 26-03-2018 26-05-2018 Details
Afsprakenkader overgang medewerkers gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen naar het Shared Service... 26-03-2018 26-05-2018 Details
Controleprotocol en Normenkader SSC-ZL 20-02-2018 20-04-2018 Details
Budgethoudersregeling SSC-ZL 20-02-2018 20-04-2018 Details
Inkoop- en aanbestedingsbeleid SSC-ZL 20-02-2018 20-04-2018 Details
Mandaatbesluit Bestuur aan Directie en Managers SSC-ZL 20-02-2018 20-04-2018 Details
Regeling voor de declaratie van reis- en verblijfskosten SSC-ZL 20-02-2018 20-04-2018 Details
Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten 25-01-2018 25-03-2018 Details
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Shared Service Center Zuid-Limburg 25-01-2018 25-03-2018 Details