Vergunningen Sint Anthonis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sint Anthonis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sint Anthonis. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregels evenementenvergunningen en handhaving Sint Anthonis 31-12-2021 28-02-2022 Details
Drank en horecaverordening 31-12-2021 28-02-2022 Details
Uitvoeringsregeling bijdrage peuteropvang en VVE gemeente Sint Anthonis 2020 31-12-2021 28-02-2022 Details
Toeslagenverordening WWB 2012 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregels Leegstandswet gemeente Sint Anthonis 31-12-2021 28-02-2022 Details
Gezondheidsnota Land van Cuijk 2013-2016 31-12-2021 28-02-2022 Details
Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Sint Anthonis 2009 31-12-2021 28-02-2022 Details
Telecommunicatieverordening 2010 gemeente Sint Anthonis 31-12-2021 28-02-2022 Details
Verordening werkleeraanbod WIJ 2010 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregel subsidiëring muziekonderwijs gemeente Sint Anthonis 2020 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregels leenbijstand WWB 2014 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregels zoektermijn 27+ 2015.1 31-12-2021 28-02-2022 Details
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sint Anthonis 1999 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregels Middelentoets voor pensioenvermogens in de 3de pijler 31-12-2021 28-02-2022 Details
Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014 31-12-2021 28-02-2022 Details
Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Sint Anthonis 31-12-2021 28-02-2022 Details
BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP VOOR BESTAANDE PARTICULIERE WONINGEN 2019 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Sint Anthonis 2019 31-12-2021 28-02-2022 Details
Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 31-12-2021 28-02-2022 Details
Melding vermoeden misstand 31-12-2021 28-02-2022 Details
Protocol Huisbezoek 2015 31-12-2021 28-02-2022 Details
Brandbeveiligingsverordening gemeente Sint Anthonis 2012 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregel subsidiëring immaterieel erfgoed gemeente Sint Anthonis 2018 31-12-2021 28-02-2022 Details
Algemene subsidieverordening welzijn en sport gemeente Sint Anthonis 2009 31-12-2021 28-02-2022 Details
Verordening Declaratiefonds 2009 gemeente Sint Anthonis 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregel Subsidiëring Coöperatieve Energieprojecten 31-12-2021 28-02-2022 Details
Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis 31-12-2021 28-02-2022 Details
Verordening voor de adviescommissie zelfstandigen 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregel Mantelzorgwaardering 2019 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregel subsidiëring project slachtofferhulp gemeente Sint Anthonis 2017 31-12-2021 28-02-2022 Details
Verordening elektronische bekendmaking gemeente Sint Anthonis 2013 31-12-2021 28-02-2022 Details
Besluit uitsluiting indienen verzoeken om informatie in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur... 31-12-2021 28-02-2022 Details
Beleidsregel Lokaal Sportakkoord Sint Anthonis 2022 23-12-2021 23-02-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan “Centrumplan Sint Anthonis” 20-12-2021 20-02-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp besluit hogere grenswaarde “Buitengebied Sint Anthonis, Den Hoek 10” 20-12-2021 20-02-2022 Details
Ontwerp wijzigingsplan “Veegplan Hulsbeek, Blauwstraat en Walsert” 20-12-2021 20-02-2022 Details
Boompjesweg 1B en 1C in Landhorst (definitief besluit omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan “Walsert 2, 7 en 12 Rijkevoort/Walsert” 20-12-2021 20-02-2022 Details
Bestemmingsplan en besluit ontheffing hogere grenswaarden “Kern Sint Anthonis, Lepelstraat ong.” 20-12-2021 20-02-2022 Details
Broekstraat 5 in Oploo (omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Hulsbeek 5 in Wanroij (omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Kruinstraat 7 in Wanroij (omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Zandkant 2 in Sint Anthonis (omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Bus 2B (voorlopig) in Oploo (ontwerpbesluit omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Molenstraat 4 in Sint Anthonis (omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Toven 1 in Ledeacker (omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Dokter Verbeecklaan 42 in Sint Anthonis (omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Driehoek 3 in Oploo (omgevingsvergunning) 20-12-2021 20-02-2022 Details
Lampersveldpad 9 in Wanroij (melding Activiteitenbesluit milieubeheer) 20-12-2021 20-02-2022 Details