Vergunningen Slochteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Slochteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Slochteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018
Uitvoeringsregeling rioolheffing 2018
Subsidieplafonds welzijnssubsidies gemeente Slochteren 2018;
PROTOCOL CAMERATOEZICHT GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2017
Gemeente Slochteren, ontwerp-omgevingsvergunning Eemskanaal Zz 8, Overschild
Bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum - ontwerp
Besluit tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Slochteren...
Bestemmingsplan Leiding Gasunie Kolham en omgeving vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Scharmer, natuurontwikkeling nabij A7’ vastgesteld
Financiële verordening gemeente Slochteren 2017, versie 2
Nadere regels Leefbaarheidsfonds 2018
Subsidieplafond Leefbaarheidsfonds 2018
Intrekkingsbesluit belastingsoort en verordeningroerende ruimte belasting
Beleidsregels verhaal en terugvordering Participatiewet gemeente Slochteren 2017
Gemeente Slochteren - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. - Reinti Dijkemastraat 71 Siddeburen
Bestemmingsplan Hellum, Hoofdweg 14 vastgesteld
Intrekkingsbesluit belastingsoort en verordeningroerende ruimte belasting
Verordening rioolheffing 2018
Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Slochteren 2018
Afvalstoffenverordening 2018
Verordening toeristenbelasting 2018
Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
Verordening reinigingsrechten 2018
Sloopmelding, Groenedijk 5, Froombosch
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 100, Schildwolde
verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 75, Slochteren
aanvraag omgevingsvergunning, De vijzel 28, Slochteren
aanvraag omgevingsvergunning, Groenedijk 13, Froombosch
verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 30, Slochteren
aanvraag omgevingsvergunning, Eerste Muggenbeeklaan 6, Froombosch
verleende omgeveingsvergunning, Groenedijk 1 (TRAF), Slochteren
Erfgoedlijst Slochteren vastgesteld.
SLoopmelding, Oudeweg 154, Siddeburen
Sloopmelding, Berkenlaan 3, Kolham
aanvraag omgevingsvergunning, Piccardtstraat 9, Harkstede
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 116, Siddeburen
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 29, Kolham
Sloopmelding, Hoofdweg 115, te Slochteren
Sloopmelding, Bovenpad 5, Hellum
Sloopmelding, Oudeweg 113A, Siddeburen
Sloopmelding, Eikenlaan 22, Kolham
verleende omgevingsvergunning, Ruitenweg 2, Froombosch
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 75, Froombosch
verlenging beslistermijn, Hoofdweg 36, Slochteren
verlenging beslistermijn, Hoofdweg 218, Schildwolde
Verleende omgevingsvergunning, Oudeweg 113A, Siddeburen
verleende evenementenvergunning, Erfgoedplein nabij Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, Slochteren
sloopmelding, Hoofdweg 125, Froombosch
aanvraag omgevingsvergunning, Oudeweg 194, Siddeburen
aanvraag activiteitenbesluit milieubeheer, Hoofdweg 54, Scharmer