Vergunningen Slochteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Slochteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Slochteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018 28-12-2017 28-02-2018 Details
Uitvoeringsregeling rioolheffing 2018 28-12-2017 28-02-2018 Details
Subsidieplafonds welzijnssubsidies gemeente Slochteren 2018; 27-12-2017 27-02-2018 Details
PROTOCOL CAMERATOEZICHT GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2017 27-12-2017 27-02-2018 Details
Gemeente Slochteren, ontwerp-omgevingsvergunning Eemskanaal Zz 8, Overschild 20-12-2017 20-02-2018 Details
Bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum - ontwerp 20-12-2017 20-02-2018 Details
Besluit tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Slochteren... 15-12-2017 15-02-2018 Details
Bestemmingsplan Leiding Gasunie Kolham en omgeving vastgesteld 13-12-2017 13-02-2018 Details
Bestemmingsplan ‘Scharmer, natuurontwikkeling nabij A7’ vastgesteld 13-12-2017 13-02-2018 Details
Financiële verordening gemeente Slochteren 2017, versie 2 12-12-2017 12-02-2018 Details
Nadere regels Leefbaarheidsfonds 2018 14-11-2017 14-01-2018 Details
Subsidieplafond Leefbaarheidsfonds 2018 14-11-2017 14-01-2018 Details
Intrekkingsbesluit belastingsoort en verordeningroerende ruimte belasting 25-10-2017 25-12-2017 Details
Beleidsregels verhaal en terugvordering Participatiewet gemeente Slochteren 2017 24-10-2017 24-12-2017 Details
Gemeente Slochteren - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. - Reinti Dijkemastraat 71 Siddeburen 18-10-2017 18-12-2017 Details
Bestemmingsplan Hellum, Hoofdweg 14 vastgesteld 11-10-2017 11-12-2017 Details
Intrekkingsbesluit belastingsoort en verordeningroerende ruimte belasting 10-10-2017 10-12-2017 Details
Verordening rioolheffing 2018 10-10-2017 10-12-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Slochteren 2018 10-10-2017 10-12-2017 Details
Afvalstoffenverordening 2018 10-10-2017 10-12-2017 Details
Verordening toeristenbelasting 2018 10-10-2017 10-12-2017 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 10-10-2017 10-12-2017 Details
Verordening reinigingsrechten 2018 10-10-2017 10-12-2017 Details
Sloopmelding, Groenedijk 5, Froombosch 04-10-2017 04-12-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 100, Schildwolde 04-10-2017 04-12-2017 Details
verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 75, Slochteren 04-10-2017 04-12-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, De vijzel 28, Slochteren 27-09-2017 27-11-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, Groenedijk 13, Froombosch 27-09-2017 27-11-2017 Details
verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 30, Slochteren 27-09-2017 27-11-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, Eerste Muggenbeeklaan 6, Froombosch 27-09-2017 27-11-2017 Details
verleende omgeveingsvergunning, Groenedijk 1 (TRAF), Slochteren 27-09-2017 27-11-2017 Details
Erfgoedlijst Slochteren vastgesteld. 27-09-2017 27-11-2017 Details
SLoopmelding, Oudeweg 154, Siddeburen 20-09-2017 20-11-2017 Details
Sloopmelding, Berkenlaan 3, Kolham 20-09-2017 20-11-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, Piccardtstraat 9, Harkstede 20-09-2017 20-11-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 116, Siddeburen 20-09-2017 20-11-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 29, Kolham 20-09-2017 20-11-2017 Details
Sloopmelding, Hoofdweg 115, te Slochteren 20-09-2017 20-11-2017 Details
Sloopmelding, Bovenpad 5, Hellum 20-09-2017 20-11-2017 Details
Sloopmelding, Oudeweg 113A, Siddeburen 20-09-2017 20-11-2017 Details
Sloopmelding, Eikenlaan 22, Kolham 20-09-2017 20-11-2017 Details
verleende omgevingsvergunning, Ruitenweg 2, Froombosch 20-09-2017 20-11-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 75, Froombosch 13-09-2017 13-11-2017 Details
verlenging beslistermijn, Hoofdweg 36, Slochteren 13-09-2017 13-11-2017 Details
verlenging beslistermijn, Hoofdweg 218, Schildwolde 13-09-2017 13-11-2017 Details
Verleende omgevingsvergunning, Oudeweg 113A, Siddeburen 13-09-2017 13-11-2017 Details
verleende evenementenvergunning, Erfgoedplein nabij Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, Slochteren 13-09-2017 13-11-2017 Details
sloopmelding, Hoofdweg 125, Froombosch 13-09-2017 13-11-2017 Details
aanvraag omgevingsvergunning, Oudeweg 194, Siddeburen 13-09-2017 13-11-2017 Details
aanvraag activiteitenbesluit milieubeheer, Hoofdweg 54, Scharmer 13-09-2017 13-11-2017 Details