Vergunningen Sluis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sluis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sluis. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Melding Activiteitenbesluit milieu van RWZI Oostburg
Verleende omgevingsvergunning Platteweg 11 te Breskens
Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Buys Ballotstraat 8 te Schoondijke
Aanvraag omgevingsvergunning Kaai 31 te Sluis
Aanvraag omgevingsvergunning Kapellestraat 42 te Sluis
Aanvraag omgevingsvergunning Duinhof Noord te Cadzand
Aanvraag omgevingsvergunning Damstraat 2 te Schoondijke
Aanvraag omgevingsvergunning Westlangeweg te Hoofdplaat
Melding Activiteitenbesluit milieu van RWZI Breskens
Vaststelling beheersverordening Parapluherziening parkeren gemeente Sluis
Vaststelling beleid ‘parkeernormen gemeente Sluis’
Nota Tarieven privaatrechtelijke heffingen per 01-01-2022
Subsidieregeling gemeente Sluis 2022
Legesverordening 2022
Verordening Participatie, Inkomen en Inburgering Sluis
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Sluis 2022
Verordening precariobelasting 2022
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sluis
Verordening watertoeristenbelasting 2022
Verordening rioolheffing 2022
Verordening reclamebelasting Oostburg 2022
Verordening hondenbelasting 2022
Verordening marktgelden 2022
Beleidsregels Bibob gemeente Sluis 2022
Verordening afvalstoffenheffing 2022
Verordening forensenbelasting 2022
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022
Verordening parkeerbelastingen 2022
Verordening toeristenbelasting 2022
Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
Gemeente Sluis - definitief verkeersbesluit instellen parkeerverbod niet-elektrische voertuigen en plaatsen...
Gemeente Sluis - definitief verkeersbesluit instellen parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen...
Aanvraag omgevingsvergunning stadswallen te Sluis
Vaststelling bestemmingsplan ‘parapluherziening parkeren gemeente Sluis’
Gemeente Sluis - Definitief verkeersbesluit instellen parkeerverbod niet-elektrische voertuigen en plaatsen...
Voorontwerp bestemmingsplan Galgenstraat 1 te Sint Kruis
Verleende omgevingsvergunning Isabellaweg 11 te IJzendijke
RUD- Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Westlangeweg 8 Hoofdplaat
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje/ Badhuisweg 70 Cadzand’
RUD – Aanvraag vaststellen maatwerkvoorschriften Markt 17 te Oostburg
Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 3 te Oostburg
Geaccepteerde sloopmelding Visserstraat 12 te Sluis
Geaccepteerde sloopmelding Boulevard de Wielingen 17 te Cadzand
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Aanvraag omgevingsvergunning Lange Heerenstraat 58 te Schoondijke
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Blauwe Torenpad te Sluis
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oranjedijk te IJzendijke
Geaccepteerde sloopmelding Tulpenstraat 18 te Breskens
Visie Westerscheldekust
Publicatie inspraak Kadernota subsidie gemeente Sluis 2022