Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Smallingerland - Kennisgeving Ontwerpbeschikking - de verbouwing/uitbreiding van het rijksmonument... 30-11-2022 30-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het realiseren van een overkapping - Bûtenom... 30-11-2022 30-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen van kozijnen - Stelpswyk 48, 9202BJ... 30-11-2022 30-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Flevo 53, 9204JL... 30-11-2022 30-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de bouw van een garage met overkapping - De... 29-11-2022 29-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de aanleg van een steiger voor mensen met een... 29-11-2022 29-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen van de kozijnen - De Zwaden 26,... 29-11-2022 29-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een woning - De Peinder Mieden... 29-11-2022 29-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Eikesingel 15, 9203NW... 29-11-2022 29-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen van draaideuren door schuifdeuren... 29-11-2022 29-01-2023 Details
Uitvoeringsbesluit Organisatie 2022 29-11-2022 29-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een ontheffing voor het organiseren van 4 evenementen... 29-11-2022 29-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van 3 bomen - Drachtster Heawei 41,... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de bouw van een woning - De Peinder Mieden (kadastrale... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor het kappen... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een functiewijziging van het pand - Dopheide... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor het kappen van... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder voor de nieuwbouw op de hoek van Burgemeester Wuiteweg... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het realiseren... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit - ab.22.078 Productie en verkoop van voedingsmiddelen... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - Harddraversdijk 2, 9201HH... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - Het Heem 6, 9203XV Drachten 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het aanleggen van een inrit - De Meerpaal 11b,... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Stationsweg 91, 9201GJ... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van 2 bomen - Wispel 7, 9204BA Drachten 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een kap op de woning - Pyriet... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het kappen van 9 bomen - Luchtenveld 11, 9223NA... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van 3 bomen - Drachten, sectie A, 15399... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - Stationsweg 91, 9201GJ... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - Suderheide 9, 9203TH... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het realiseren... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Bestemmingsplan Voormalige schoollocatie Oudega 23-11-2022 23-01-2023 Details
Bestemmingsplan Voormalige schoollocatie Oudega 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van 3 bomen - Drachtster Heawei 41, 9215VS... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor het kappen van... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor het kappen... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een houtwal (berken, coniferen, den)... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het kappen van circa 20 bomen - nabij het speelterrein... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 11... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - de verbouw van... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Harddraversdijk 2, 9201HH... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - geweigerde omgevingsvergunning - het splitsen van de winkel/woning - Noorderbuurt... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het kappen van 20 bomen - Efterwei 23a, 9221SK... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het bouwen van... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 23... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de aanleg van een dam, verplaatsen singel/sloot... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van zwemcomplex de Welle en het kappen... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Het Heem 6, 9203XV Drachten 18-11-2022 18-01-2023 Details