Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het periodiek afzetten van bomen (onderhoud)...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - strijdigheid bestemmingsplan voor de verbouw...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het vervangen en...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van zonwering voor de panden -...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het ophogen van gronden 'Het meer bij Oudega'...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de aanleg van uitritten - aan het Bakboord in...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de verbouw van een winkel naar 2 appartementen...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van een aanbouw - Buorren 69,...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van een aanbouw - Tsjerkebuorren...
Gemeente Smallingerland - geweigerde omgevingsvergunning - de aanleg van een uitrit - Teije Blauwsingel...
Ontwerp bestemmingsplan Drachten – Zwembad De Welle
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het kappen van meerdere bomen en bossage -...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - De Tijen 77,...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het kappen van 10 bomen - De Wetterwille 25,...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - de garage ombouwen...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - interne verbouw tot 2 studio's + gevelwijziging...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de realisatie van een dagbestedingsruimte -...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - Kilometerwei 6, 9217VR...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - wijziging verleende omgevingsvergunning: ander...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - De Meer 40, 9201EZ Drachten
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het aanpassen van...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - J.M.Houwenstraat...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van een huismeestergebouw - Noorderend...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van een aanbouw - Laagland 20,...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het plaatsen van...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden dienstgebouw B - Noorderend 2, 9207AL...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van drie bomen - De Wetterwille 153,...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het legaliseren van een inrit - tussen Kommisjewei...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de realisatie haveninrichting Masterplan Oudega...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - milieuneutrale wijziging acceptatie nieuwe...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van drie bomen - Folgeren 1a, 9207AA...
Behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem
Gemeente Smallingerland - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een extra parkeerplaats voor het opladen...
Gemeente Smallingerland - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van...
Gemeente Smallingerland - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een extra parkeerplaats voor het opladen...
Gemeente Smallingerland - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van 40 woningen en de aanleg van 40...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het kappen van een houtopstand - Pastorijwyk...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van een tijdelijke huisvesting...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van tijdelijke units - aan het...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het kappen van meerdere bomen en bossage - De...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een berging - Kommisjewei 29, 9218PC...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de uitbreiding van het McDonald's Drachten restaurant...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het vernieuwen van een houtwal - Pastorijwyk...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de aanleg van een uitrit - Headammen 311, 9216XP...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een luifel - Oliemolenstraat...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van reclame - De Marke 53, 9203DV...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Kilometerwei 6, 9217VR...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit - ab.21.053 Vervaardiging...
Vaststelling wijzigingsplan Geelgorsstraat – Noorderdwarsvaart, Drachten