Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Somerdaal, fase 2 te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Loostreeplaan 13 te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Kerkendijk 80 te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, De Horst 8 unit te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Jan Smitslaan 1 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Wijtenhofstraat 29 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Zilverdrager ongen. (kavel 168) te Lierop
Aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwendijk 75 te Someren
Aanvraag intrekken omgevingsvergunning, Ravelweg 4 te Someren
Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer, Lavallestraat 4 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Eggendreef ongen. te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Zilverdrager ongen.(kavel 167) te Lierop
Aanvraag omgevingsvergunning, Opper ongen. en Roggemaat ongen. te Someren
Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer, Kanaaldijk-zuid 1c te Someren
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zilveren Maan 45 te Someren
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Bergstraat 22 te Someren
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zandstraat 97 te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Moorsel 3 te Lierop
Verlenen omgevingsvergunning, Laan ten Boomen 31 te Lierop
Aanvraag omgevingsvergunning, De Hoof 8 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat 11 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 34) te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Zilverdrager ongen. (kavel 171) te Lierop
Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer, Broekstraat 10b te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Achterbroek 1 te Lierop
Aanvraag omgevingsvergunning, Zilverdrager ongen. (kavel 176) te Lierop
Aanvraag omgevingsvergunning, Zilverdrager ongen. (kavel 176) te Lierop
Aanvraag omgevingsvergunning, Amarant ongen. (Groote hoeven kavel 35) te Someren
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Kanaalstraat 14 te Someren
Rectificatie Aanvraag omgevingsvergunning, Amarant 6 te Someren
Rectificatie Aanvraag omgevingsvergunning, Amarant 4 te Someren
Gemeente Someren - Instellen 60 km/h-zone en maximumsnelheid 30 km/h - Gebied tussen Boerenkamplaan en...
Verlenen omgevingsvergunning, Peelweg 1 te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Tuinstraat 18 te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Lungendonk 18 te Lierop
Gemeente Someren - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Swaanesdries in Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Gildeplein 17 te Lierop
Verlenen omgevingsvergunning, Kerkstraat 30d te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Heikantstraat 20 te Someren
Gemeente Someren - Instellen parkeerverbod - oostzijde Van Lieshoutstraat tussen kruising Postel-Heuvel-Van...
Verlenen omgevingsvergunning, Herselseweg ongen. (tegenover 34) te Lierop
Verlenen omgevingsvergunning, Floreffestraat 51 te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Esdoornstraat 44 te Someren
Verlenen omgevingsvergunning, Half Elfje 4 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Amarant 4 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Amarant 6 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, De Horst ongen. (Landgoed De Heihorsten kavel 4) te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Zilverdrager ongen. (kavel 174) te Lierop
Aanvraag omgevingsvergunning, Loostreeplaan 13 te Someren
Aanvraag omgevingsvergunning, Heistraat ongen. te Someren