Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Algemene subsidieverordening Someren 2018 10-04-2018 10-06-2018 Details
Gemeente Someren - Instellen 60 km/h-zone - Kerkendijk (gedeelte tussen Someren en Someren-Heide) met... 29-03-2018 29-05-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan Ploegstraat 59, Vaarsehoefweg 22 en Hoijserstraat 19 29-03-2018 29-05-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan III 15-03-2018 15-05-2018 Details
Verleende Omgevingsvergunning Lieropsedijk 11 te Someren 15-03-2018 15-05-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren bebouwde kommen Someren. 15-03-2018 15-05-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan Esdoornstraat 66, 68, 70, 72 15-03-2018 15-05-2018 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 05-03-2018 05-05-2018 Details
Archiefverordening gemeente Someren 2018 01-03-2018 01-05-2018 Details
Omgevingsvergunning, Bennenbroekstraat 30 te Someren 01-03-2018 01-05-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Floreffestraat 66 te Someren en besluit hogere grenswaarden 01-03-2018 01-05-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan V / besluit hogere grenswaarden 01-03-2018 01-05-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan Slievenstraat 68 15-02-2018 15-04-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Groote Hoeven 08-02-2018 08-04-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan parapluplan NAF-beleid 01-02-2018 01-04-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan Eindje 6 en omgeving 01-02-2018 01-04-2018 Details
Omgevingsvergunning 01-02-2018 01-04-2018 Details
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018 29-01-2018 29-03-2018 Details
Legesverordening 2018 29-01-2018 29-03-2018 Details
Ontwerp-wijzigingsplan Boerenkamplaan 83- 85 25-01-2018 25-03-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 25-01-2018 25-03-2018 Details
Delegatiebesluit BSOB gemeente Someren 08-01-2018 08-03-2018 Details
Vastgesteld wijzigingsplan Winkelstraat 15 te Lierop 04-01-2018 04-03-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 143, Someren 04-01-2018 04-03-2018 Details
Bestemmingsplan De Hoof 7 04-01-2018 04-03-2018 Details
Legesverordening 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening hondenbelasting 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening rioolaansluitrecht gemeente Someren 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening rioolheffing 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening niet-ingezetenenbelasting 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening maatschappelijke ondersteuning Someren 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Vaststellen subsidieregeling Participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen gemeente 21-12-2017 21-02-2018 Details
Omgevingsvergunning herbouw loods Laarstraat 38 te Someren (voornemen tot weigering) 21-12-2017 21-02-2018 Details
Vastgesteld wijzigingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop 14-12-2017 14-02-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Laan ten Boomen ong. (naast... 07-12-2017 07-02-2018 Details
Ontwerp omgevingsvergunning Lieropsedijk 11 te Someren 07-12-2017 07-02-2018 Details
Ontwerp omgevingsvergunning Bennenbroekstraat 30 30-11-2017 30-01-2018 Details
Ontwerpbestemmingsplan Kerkendijk 80 23-11-2017 23-01-2018 Details
Omgevingsvergunning en besluit vaststelling hogere grenswaarden Floreffestraat 68 te Someren 23-11-2017 23-01-2018 Details
Gemeente Someren - oplaadplaatsen voor elektrische auto's - parkeerterrein oostzijde gemeentehuis 21-11-2017 21-01-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan en vastgestelde hogere waarden geluid Hoeksestraat ongenummerd 16-11-2017 16-01-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Gelderselaan 17 09-11-2017 09-01-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 20 02-11-2017 02-01-2018 Details
Verleende Omgevingsvergunning Gezandebaan 13 te Someren 19-10-2017 19-12-2017 Details
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Floreffestraat 66 te Someren 12-10-2017 12-12-2017 Details
Verleende Omgevingsvergunning Kerkendijk 56 12-10-2017 12-12-2017 Details
Ontwerpwijzigingsplan Laan ten Boomen 30 Lierop 05-10-2017 05-12-2017 Details