Vergunningen Son en Breugel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Son en Breugel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Son en Breugel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag plaatsen aanbouw Vlinderlaan 37
Besluit over vergunning Maaslaan 16 uitgesteld
Aanvraag realiseren logiesgelegenheid chauffeurs Ekkersrijt 2037
Aanvraag wijzigen entree en gevel Heistraat 6
Omgevingsvergunning voor tijdelijk plaatsen woonunit Eemshof 10
Aanvraag oprichten van 3 gebouwen en het aanleggen van een keerlus Nieuwstraat 70
Gebruiksmelding voor Ekkersrijt 7601
Gemeente Son en Breugel - reserveren parkeerplaatsen t.b.v. laden elektrische voertuigen - Boslaan nabij...
Bestemmingsplan “Son Zuid; Begoniastraat” onherroepelijk
Aanvraag opbouw achterzijde Wilhelminalaan 34
Aanvraag tijdelijk plaatsen woonunit Eemshof 10
Omgevingsvergunning constructieve wijziging pand Ekkersrijt 4133
Omgevingsvergunning voor oprichten woning Stakenburgstraat 2
Omgevingsvergunning plaatsen gaashekwerk met begroeiing Veerstraat 20
Omgevingsvergunning van rechtswege verleend De Linge 20
Gebruiksmelding voor De Boerderij Leeuwstraat 2
Aanvraag plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis Honingbij 106
Besluit over vergunning Sint Genovevastraat 28 uitgesteld
Geaccepteerde gebruiksmelding Heistraat 14
Gemeente Son en Breugel - reserveren parkeerplaatsen - parkeerterrein bij basisschool De Stokland
Gemeente Son en Breugel - reserveren parkeerplaatsen t.b.v. laden elektrische voertuigen - Afrikalaan...
Omgevingsvergunning bouwen vrijstaand bijgebouw Prunuslaan 6
Omgevingsvergunning kappen den Hoogenberg 5
Omgevingsvergunning voor plaatsen dakkapel voorzijde woning Vlinderlaan 171
Evenementenvergunning voor de Intocht Sinterklaas
Tijdelijke verkeersmaatregelen evenement Intocht Sinterklaas
Ontwerp-omgevingsvisie Son en Breugel “OOg op een zonnige toekomst!” ter inzage
Besluit over vergunning Van den Elsenstraat 54a uitgesteld
Besluit over vergunning Ekkersrijt 2066 uitgesteld
Aanvraag aanbouw voorzijde woning Snijderstraat 4
Aanvraag aanpassen nevenactiviteiten Sonniuswijk 5
Besluit over vergunning Nieuwstraat 70 uitgesteld
Intrekken verordening precariobelasting 2021
Omgevingsvergunning voor veranderen restaurant Van den Elsenstraat 21 en 23
Omgevingsvergunning plaatsen tijdelijke woonunit Van den Elsenstraat 54a
Omgevingsvergunning bouwen zwembad Oranjestraat 7
Omgevingsvergunning bouwen vrijstaande woning De Kuilen 4d
Besluit over vergunning Maaslaan 16 is uitgesteld
Gebruiksmelding brand veilig gebruik voor Heistraat 14b
Aanvraag bouwen vrijstaande woning Keverlaan ong.
Aanvraag uitbreiden woonhuis Wilhelminalaan 36
Ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Entree van Ekkersrijt” en daarbij behorende gecoördineerde Ontwerpomgevingsvergunning
Omgevingsvergunning plaatsen van hekwerken en het veranderen van een bedrijfsgebouw Ekkersrijt 1013-1015
Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit “Ekkersrijt 4088-4090; Entree van Ekkersrijt” te Son en Breugel
Omgevingsvergunning geweigerd voor veranderen van een bedrijfsgebouw ten behoeve van opslagunits Ekkersrijt...
Omgevingsvergunning voor bouwen 13 woningen Begoniastraat 4 t/m 28
Bekendmaking anterieure overeenkomst perceel Ekkersrijt 4088 en 4099
Bestemmingsplan “Buitengebied; Herziening 2017”
Aanvraag vergroten schuur Van den Elsenstraat 30
Aanvraag constructieve wijziging Ekkersrijt 4133