Vergunningen Stadskanaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stadskanaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stadskanaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019
Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019
Subsidieregeling Terugdringen gevolgen COVID-19 voor jong en oud gemeente Stadskanaal 2021 – 2022
Z-21-093317 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor kappen...
Z-21-093645 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor kappen...
Z-20-075845 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor...
Z-21-091954 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure),...
Z-21-093293 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-094570 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-091954 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor een milieuneutrale...
Melding Activiteitenbesluit, Electronicaweg 17 te Stadskanaal
Z-21-092007 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats,...
Z-21-094089 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor kappen,...
Z-21-093642 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor kappen...
Z-21-093616 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-093617 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor kappen...
Z-19-057245 Gemeente Stadskanaal: ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Alteveersterweg 6“ en ontwerp-omgevingsvergunning...
Z-19-057245 Gemeente Stadskanaal: ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Alteveersterweg 6“ en ontwerp-omgevingsvergunning...
Z-21-093317 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-093142 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-093256 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-093257 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-093255 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-092996 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-092821 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-093617 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-093616 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-093642 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-093645 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-093055 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-093050 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-093054 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-090585 - Gemeente Stadskanaal – Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere...
Z-21-086434 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-21-086233 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen...
Z-21-093051 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-085374 - Gemeente Stadskanaal - Geweigerd: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen...
Z-21-088328 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanpassen...
Z-21-093053 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-090826 - Gemeente Stadskanaal - Geweigerd: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen...
Z-21-092410 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-21-090826 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen...
Z-21-092408 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen...
Z-21-093256 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-093255 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-093257 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-089092 - Gemeente Stadskanaal – Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)...
Z-21-089092 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het wijzigen...
Z-21-092552 - Gemeente Stadskanaal - Geweigerd: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het wijzigen...
Z-21-091793 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...