Vergunningen Staphorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Staphorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Staphorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gewijzigd vastgesteld bestemminsplan ‘Staphorst Dorp-Rouveen, Goudenregenstraat 30 te Rouveen’
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Het tijdelijk plaatsen van een woonunit (verlenging...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het oprichten van een kleine windturbine, Klaas...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, wijziging op een reeds verleende vergunning, Ywehof 49 7955BD...
Aanvraag omgevingsvergunning, Het plaatsen van een vlaggenmast , Oude Rijksweg 32a 7951DJ Staphorst,...
BESLUIT TOEKENNEN NUMMERAANDUIDING Hoefsmid 12
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een bedrijfspand, Hoefsmid 12 ...
Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van een bijgebouw en 3 stuks...
Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen van 34 bomen, Oude Rijksweg 507 7954GK Rouveen, [SHT02AP00161]...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een berging , Oude Rijksweg 239a...
Schotsweg 12a te Staphorst
John F. Kennedystraat 5
Gemeenteweg 333a te Staphorst
Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021
Ontwerpbestemmingsplan “De Streek, partiële herziening Eikenlaan 12 te Staphorst”
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Het slopen van twee schuren en het achterhuis,...
Locatie Windpark Staphorst diverse kadastrale percelen
Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een woning, Lankhorsterweg...
Jan Arendsland 5 te Staphorst
Aanvraag omgevingsvergunning, Het tijdelijk plaatsen van een woonunit (verlenging op aanvraag Z/STH19/010729),...
Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van vier bomen, perceel nabij Geerligsland Staphorst, [SHT02AQ02393]...
Aanvraag omgevingsvergunning, Het slopen van twee schuren en het achterhuis, Gemeenteweg 333a 7951PB...
INTREKKING STANDPLAATSVERGUNNING WEEKMARKT
Oude Rijksweg 643a te Rouveen
INTREKKING STANDPLAATSVERGUNNING WEEKMARKT
Gemeenteweg 210 te Staphorst
Ambtshalve opneming gegevens in de BRP - K. A. Gnieździło
gemeente Staphorst - Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Tulpenstraat Staphorst -
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, part. herz. Westerstouwe 31,33 en Kastanjelaan 2F Staphorst
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van acht bomen, Oude Rijksweg 551 7954GM...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een bedrijfswoning, Schotsweg 4c...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een bedrijfswoning, Schotsweg 4c...
KAPMELDING
BESLUITEN TOEKENNEN NUMMERAANDUIDING
Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen van twee populieren, Buitenstouwe 8 7951PL Staphorst, [SHT02AR05424]...
Aanvraag omgevingsvergunning, het nieuwbouwen van een woning en bedrijfshal, Klompenmaker 13 (perceel...
Aanvraag omgevingsvergunning, het herbouwen van een achterhuis, Gemeenteweg 210 (perceel ernaast) Staphorst,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het herbouwen van een achterhuis, Gemeenteweg 210 (perceel ernaast) Staphorst,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de boerderij , Oude Rijksweg 305 7954EK Rouveen (perceel...
SLOOPMELDING
Sloopmelding Egbert Vosland 4
SLOOPMELDING
KAPMELDING
Sloopmelding Schotsweg 4c te Staphorst
KAPMELDING
Sloopmelding Oude Rijksweg 32
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, wijzigingsplan Oude Rijksweg 331b te Rouveen’
Ambtshalve opneming gegevens in de BRP – T. Paprzycki
Ambtshalve opneming gegevens in de BRP – B. Espeter
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het gedeeltelijk vervangen van de rieten kap,...