Vergunningen Staphorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Staphorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Staphorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Weth Buitenhuisstraat 7
Klaas Kloosterweg West 20
Burg v Wijngaardenstraat 62a
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, WIJZIGINGSPLAN KLAAS KLOOSTERWEG OOST 130’
Burg v Wijngaardenstraat 62
Gemeenteweg 252
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, WIJZIGINGSPLAN SPRAKELHORSTWEG 4’
Bekendmaking besluit ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening: toepassing coördinatieregeling voor het...
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijzigingsplan Sprakelhorstweg 4’
Bekendmaking besluit ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening: toepassing coördinatieregeling voor het...
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan buitengebied, wijzigingsplan Klaas Kloosterweg Oost 130’
Openingstijden gemeentehuis week 52 en 53
Parkeerplaatsen Moerbeilaan te Rouveen (uitgebreide procedure)
OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND VIER WONINGEN NOORDOOSTELIJK DEEL YWEHOF TE IJHORST (UITGEBREIDE PROCEDURE)
OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND VIER WONINGEN HOEK POELEWEG – YWEHOF TE IJHORST (UITGEBREIDE PROCEDURE)
Gemeenteblad 2015 nr. 40: Verordening toeristenbelasting 2016
Gemeenteblad 2015 nr. 32: Verordening afvalstoffenheffing 2016
Gemeenteblad 2015 nr. 33: Verordening forensenbelasting 2016
Gemeenteblad 2015 nr. 34: Verordening hondenbelasting 2016
Gemeenteblad 2015 nr. 38: Verordening onroerende zaakbelasting 2016
Gemeenteblad 2015 nr. 35: Legesverordening 2016
Gemeenteblad 2015 nr. 37: Verordening marktgelden 2016
Gemeenteblad 2015 nr. 39: Verordening rioolaansluitrecht 2016
Gemeenteblad 2015 nr. 41: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Gemeenteblad 2015 nr. 36: Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Klaas Kloosterweg West 17
Schapendijk 11
Oude Rijksweg 551
Gemeenteweg 371b
Kastanjelaan 3
Oude Rijksweg 136 (open plek)
Actualisatie methodiek bepaling maatschappelijk belang sportaccommodatiesubsidies
Oude Rijksweg 331b
Leijendwarsweg 6
Carstenlaan 6 en 6i
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN‘De Streek, partiële herziening (achter) Oude Rijksweg 376’
ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING OPEN PLEK ACHTER HET PERCEEL OUDE RIJKSWEG 90A TE STAPHORST
Ontwerp wijzigingsplan ‘Oude Rijksweg 158’
Voornemen ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Hajivandi
Ontwerp bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening (achter) Oude Rijksweg 376’
Voorontwerpbestemmingsplan 'De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 138'
Lankhorsterweg 16
Gemeenteweg 227
Gemeenteweg 175
Oude Rijksweg 226 en 226a
Dorcas Rouveen
Industrieweg 8b
Seringenhof 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,...
Weth Bronstraat (voorlopig nr. 5)
Gemeenteweg 264