Vergunningen Steenbergen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Steenbergen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Steenbergen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ’Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouw’ op de locatie Kruislandsedijk 38 te... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend aan de Molenweg... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Dinteloord 2022 23-11-2022 23-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteiten ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Westerstraat... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Zilverdenstraat 25 te Steenbergen. 23-11-2022 23-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteit kappen verleend voor het Stadspark te Steenbergen 22-11-2022 22-01-2023 Details
Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen verkoop gemeentelijke grond in Dinteloord 22-11-2022 22-01-2023 Details
Nota bodembeheer (inclusief bodemfunctieklassenkaart) en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart 21-11-2022 21-01-2023 Details
Bekendmaking Nota bodembeheer (inclusief bodemfunctieklassenkaart) en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart 21-11-2022 21-01-2023 Details
Bodemkwaliteitskaart Steenbergen 21-11-2022 21-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Verleende standplaatsvergunning weekmarkt te Steenbergen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Verleende standplaatsvergunning weekmarkt te Steenbergen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Wisselkom 8 te Steenbergen 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Stoofweg 16 te Kruisland 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Prins Reinierstraat 7 te Steenbergen 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Vlietdijk 12 te Dinteloord 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, Westerstraat... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Groenedijk 5 te Steenbergen. 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Montenaken te Steenbergen 11-11-2022 11-01-2023 Details
Verleende evenementenvergunning voor een ijsbaan Kruisbeek van 1 december 2022 t/m 31 maart 2023 aan... 10-11-2022 10-01-2023 Details
Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Raadhuisplein in Dinteloord (december 2023) 10-11-2022 10-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen, Olmentuin 36 te Steenbergen 09-11-2022 09-01-2023 Details
Ontwerp Omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Brandveilig gebruik’ Waterlinie 146 te... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Bekendmaking Jaarverslag 2021 Commissie ruimtelijke kwaliteit van Steenbergen 09-11-2022 09-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Galgendijk 7 te Dinteloord. 08-11-2022 08-01-2023 Details
Verleende exploitatievergunning en alcoholvergunning voor Wijn- en destillaatproeverijen bij de Heenwerf... 08-11-2022 08-01-2023 Details
Verleende evenementenvergunning voor het IJsfestijn Steenbergen van 3 december 2022 t/m 7 januari 2023... 08-11-2022 08-01-2023 Details
Verleende evenementenvergunning voor Sinterklaas Steenbergen op 13 november 2022 te Steenbergen 08-11-2022 08-01-2023 Details
Gemeente Steenbergen - Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer - Veerweg en Binnenvest Steenbergen 07-11-2022 07-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ verleend... 04-11-2022 04-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Oostvoorstraat 19... 04-11-2022 04-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel... 04-11-2022 04-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Pastoor Kerckerstraat... 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland,... 02-11-2022 02-01-2023 Details
Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging gewijzigde vastgestelde structuurvisie Structuurvisie... 02-11-2022 02-01-2023 Details
Verleende standplaatsvergunningen Raadhuisplein te Dinteloord en Floraplein te Steenbergen voor het jaar... 02-11-2022 02-01-2023 Details
Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Olmentuin 54 te Steenbergen 02-11-2022 02-01-2023 Details
Gemeente Steenbergen - parkeerverbod - Kade Steenbergen 28-10-2022 28-12-2022 Details
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2022 Dinteloord 26-10-2022 26-12-2022 Details
Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op het perceel Welbergsedijk 18 en 20 te Steenbergen. 25-10-2022 25-12-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen van een kastanjeboom Schoolstraat 34 te Nieuw-Vossemeer. 24-10-2022 24-12-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ gelegen aan De Ambacht 27 te Nieuw-Vossemeer. 21-10-2022 21-12-2022 Details
Melding brandveilig gebruik voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten Kruislandsedijk 8, 4651... 21-10-2022 21-12-2022 Details