Vergunningen Strijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Strijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Strijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan “Het Spui”
Vaststelling bestemmingsplan “Woning naast Buitendijk 36 te Strijensas”
Bomenlijst 2018
Verordening rioolheffing 2019
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld 2019
Verordening Watertoeristenbelasting 2019
Verordening Toeristenbelasting 2019
Verordening kwijtschelding 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Vastgesteld paraplubestemmingsplan
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen 2019
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit opheffing gehandicaptenparkeerplaats Saturnusstraat 131 - Saturnusstraat...
BEKENDMAKING AANWIJZING TOEZICHTHOUDER WET OP DE KANSSPELEN
Mandaatbesluit
Ontwerp bestemmingsplan “Woning naast Buitendijk 36 te Strijensas”
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit verkeersbelasting duiker/sluis Boompjesstraat - Boompjesstraat
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit laad- en losplaats ter hoogte van Boompjesstraat 20a - Boompjesstraat...
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer voor vrachtverkeer Boompjesstraat - Boompjesstraat...
Besluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2018
mandaatregeling gemeente Strijen 2018
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Saturnusstraat 131 - Saturnusstraat 131
Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
Vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark Oude Mol:
Voorontwerp bestemmingsplan “Het Spui”:
Algemene Plaatselijke Verordening Strijen 2018
Ontwerp paraplubestemmingsplan:
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit openbaar oplaadpunt elektrische voertuigen Boskade 2 - Boskade 2,...
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Striene 25 - Striene 25, Strijen
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit openbaar oplaadpunt elektrische voertuigen - Schoolstraat 20, Strijen
Vastgesteld bestemmingsplan Meeuwenoordseweg 1a:
Legesverordening 2018, 1e wijziging
Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen 2018
VERORDENING HONDENBELASTING 2018
Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld Strijen 2018
VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFS-RUIMTEN 2018
VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2018
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2018
VERORDENING TOERISTENBELASTING 2018
VERORDENING RIOOLHEFFING 2018
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats en huisartsenparkeerplaats parkeerterrein...
Subsidieverordening Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Strijen...
Verkeersbesluiten: week 51 - 2017
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Brandgansstraat 6, Strijen - Brandgansstraat...
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Margrietstraat 1, Strijen - Margrietstraat...
Verkeersbesluiten: week 48 - 2017
Ontwerp bestemmingsplan Oudendijk 78a:
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet WIHW 2017