Vergunningen Strijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Strijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Strijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontheffing geluidhinder: week 4 - 2017
Kansspelenvergunningen: week 4 - 2017
Evenementenvergunningen: week 4 - 2017
Verordening Hondenbelasting 2017
Evenementenvergunningen: week 3 - 2017
Ontheffing geluidhinder: week 3 - 2017
Milieuvergunningen, week 1 - 2017
VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2017
Verordening Hondenbelasting 2016
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017
Verordening Toeristenbelasting 2017
VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFS-RUIMTEN 2017
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2017
Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld Strijen 2017
Verordening Rioolheffing 2017
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.
Horecavergunningen: week 49 - 2016
Evenementenvergunningen: week 49 - 2016
Horecavergunningen: week 48 - 2016
Gemeente Strijen - Gehandicaptenparkeerplaats - Dingenis Sanderseplein
VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT (VTH-TAKEN) GEMEENTE...
Geurverordening Keizersdijk 78a, gemeente Strijen
Vastgesteld bestemmingsplan
Bestemmingsplannen: week 45 - 2016
Milieuvergunningen: week 45 - 2016
Sloopvergunningen: week 44 - 2016
Bestemmingsplannen: week 44 - 2016
Ontwerp bestemmingsplan Nieuwestraat 88a
Gemeente Strijen - Gehandicaptenparkeerplaats - Strienemonde
Evenementenvergunningen: week 43 - 2016
Verordening Afvalstoffenheffing 2016
Wijzigingsverordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening WIHW 2016
Gemeente Strijen - Intrekken gehandicaptenparkeerplaats - Kievitstraat
Ontwerp-uitwerkingsplan Dam 2e fase
Gemeente Strijen - Gehandicaptenparkeerplaats - Bosweg
Gemeente Strijen - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bernhardstraat
Exploitatieverguningen: week 28 - 2016
Sluitingenstijden: week 28 - 2016
Horecavergunningen: week 28 - 2016
Mededelingen: week 28 - 2016
Bestemmingsplannen: week 28 - 2016
Horecavergunningen: week 26 - 2016
Ontheffing geluidhinder: week 26 - 2016
Ontwerp bestemmingsplan en geurverordening Keizersdijk 78a:
Sluitingstijden: week 25 - 2016
Standplaatsvergunning: week 25 - 2016
Verkeersbesluiten: week 25 - 2016
Milieuvergunningen: week 25 - 2016
Ontheffing geluidhinder: week 24 - 2016
Mededelingen: week 24 - 2016