Vergunningen Ten Boer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ten Boer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ten Boer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Loonbedrijf Sterrenberg, Jan Zijlstraat 33 te Ten Post, Ten Boer...
Aanvraag omgevingsvergunning: Bovenrijgerweg 19 te Thesinge, 9797 TD Ten Boer – uitvoeren instandhoudingswerkzaamheden...
Aanvraag omgevingsvergunning: Eemskanaal-Noordzijde 4 te Woltersum, 9795 TB Ten Boer – bouw pluimveestal...
Sloopmelding: Grasdijkweg 1 te Garmerwolde, 9798 TC Ten Boer – verwijderen 2 asbestplaten schuurtje door...
Aanvraag omgevingsvergunning: Vierendeel 51, 9791 JH Ten Boer – verbouwen inpandige garage naar slaapkamer...
Verleende omgevingsvergunning: Jan Kosterstraat kavel 30, Ten Boer – oprichten vrijstaande woning (18-01-2019,...
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Kad. sect. A, perc. nrs. 4670 en 4514, Ten Boer ─ de...
Vormvrije Mer aanmeldnotitie - Eemskanaal NZ 4, 9795 TB Woltersum
Verleende omgevingsvergunning: Stadsweg 69, 9791 KB Ten Boer – onderhoudswerkzaamheden gemeentelijk monument...
Sloopmelding: Bouwerschapweg 60 te Woltersum, 9795 TA Ten Boer – verwijderen asbest (monumentale boerderij)...
Sloopmelding: Bovenrijgerweg 2, 9791 TA Ten Boer – vervangen kwantiteitsgemaal rottegat (14-03-2018,...
Verleende omgevingsvergunning: kadastrale sectie K, perceelnummer 1810, nabij kruising Thesingerweg-Bedumerweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Jan Zijlstraat 33 te Ten Post, 9792 PT Ten Boer – oprichten...
Verleende omgevingsvergunning: Bedrijvenweg 6a, 6b, 6c, 6d, 6e en 6f, 9791 DE Ten Boer – uitbreiden bedrijfsgebouw...
Verleende omgevingsvergunning: Gaykingastraat 19, 9791 CE Ten Boer – groot onderhoud aan rijksmonument...
Aanvraag omgevingsvergunning: Jan Kosterstraat kavel 30, Ten Boer – oprichten vrijstaande woning (05-12-2018,...
Aanvraag omgevingsvergunning: Wolddijk 7, 9791 TD Ten Boer – vervangen 2 gemetselde schoorstenen en verwijderen...
Aanvraag omgevingsvergunning: Sportlaan 6, kad.nr 4514 en 4670, 9791 LX Ten Boer – vellen 12 bomen en...
Aanvraag omgevingsvergunning: Woldjerweg 23 te Ten Post, 9792 TC Ten Boer – vellen 1 boom (09-12-2018,...
Aanvraag omgevingsvergunning: Parklaan 1, 9791 BP Ten Boer – uitbreiding schuil- en toiletgebouw (06-12-2018,...
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Kindcentrum Ten Boer, kadastrale sectie A, perceelnummer 4670...
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Midsummernight Pop bie Daip
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Roefeldag 2019 tot en met 2021
Legesverordening 2019
Legesverordening 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verleende omgevingsvergunning: Rijksweg 23 te Garmerwolde, 9798 TD Ten Boer – restaureren en schade herstellen...
Aanvraag omgevingsvergunning: Oude Rijksweg 6 te Garmerwolde, 9798 PA Ten Boer – achterhuis (grote-zaal,...
Aanvraag omgevingsvergunning: kadastrale sectie K, perceelnummer 1810, nabij kruising Thesingerweg-Bedumerweg...
Sloopmelding: Lageweg 22A te Garmerwolde, 9798 TG Ten Boer – verwijderen asbest (27-11-2018, 201874438B)
Sloopmelding: Gaykingastraat 1A, 9791 CE Ten Boer – verwijderen asbest (26-11-2018, 201874407B)
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: A&M Schadeherstel, Nijverheidsweg 12, Ten Boer – Wij hebben onze...
Sloopmelding: Rijksweg 119 te Ten Post, 9792 PC Ten Boer – verwijderen asbest (26-11-2018, 201874404B)
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Christmas Party 2018
Bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren
Verkeersbesluit
Bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Rectificatie
Verleende omgevingsvergunning: Kadastraal sectie A, perc. 4915 kavel 35 te Ten Boer – nieuwbouw woning...
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Eemskanaal-Noordzijde 10-1 te Woltersum, Ten Boer -...
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Stadsweg 56 te Ten Post, 9792 RG, Ten Boer - uitbreiden...
Verleende omgevingsvergunning: Rijksweg 79, 9791 AA Ten Boer – vellen 6 bomen (30-10-2018, 201873468B)
Aanvraag omgevingsvergunning: Kad. sect. A, perc. nrs. 4670 en 4514 Ten Boer – betreft nieuwbouw kindcentrum...
Verleende omgevingsvergunning: Kievitstraat 9, 9791 ER te Ten Boer – wijzigen gevel (garage) ( 07-11-2018,...
Acceptatie melding Activiteitenbesluit: Mts. Huppelschoten-van Wee, Stadsweg 56, 9792 RG Ten Post, Ten...
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Veehouderij Koenes, Lageweg 23 te Thesinge, Ten Boer – plaatsen...
Bestemmingsplan Kindcentrum