Vergunningen Texel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Texel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Texel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit algemeen belang Wet markt en overheid (Mededingingswet) voor het verstrekken van leningen door...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verleend - Californiëweg 128, De Koog - De nieuwbouw van een zomerhuis
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verleend - Waterweg 5, Den Burg - Vervanging van een aanbouw en...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verlengen beslistermijn - Eendrachtweg 4, De Cocksdorp - Renovatie...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verlengen beslistermijn - Verzetstraat 96 tot 96E, Den Burg - Tijdelijke...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Genteweg 10, Oosterend - Nieuwbouw van een recreatief...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Burgerhoutstraat 7, Den Burg - Uitbreiding woning
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - De Ruyterstraat 61, Oudeschild - Plaatsen luchtbehandelingskast
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Korfbaeck 10, Den Burg - Plaatsen dakkapellen
Gemeente Texel - Evenementenvergunning verleend - TexelTrail
Gemeente Texel - Evenementenvergunning aangevraagd - Spokentocht
Verordening reinigingsheffing 2022
Verordening parkeerbelastingen 2022
"Verordening toeristenbelasting 2022"
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning (uitgebreid) verleend - Keesomlaan 13 B, Den Burg - Brandveilig...
'Verordening watertoeristenbelasting 2022'
Verordening rioolheffing 2022
Vastgesteld wijzigingsbesluit Mokweg 41 in Den Hoorn
Legesverordening 2022
Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
Verordening Havengeld 2022
Verordening precariobelasting 2022
Verordening marktgelden 2022
Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen
Gemeente Texel - Vergunning verleend - Incidentele standplaats Vogelenzang
Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021
Gemeente Texel – Omgevingsvergunning Verleend – Californiëweg 182, De Koog - Uitbreiden van een zomerhuis
Gemeente Texel – Omgevingsvergunning Verleend – Langeveldstraat 27, De Cocksdorp - Verbouw van een woonhuis
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verleend - Gerritslanderdijkje 132, Den Burg - Plaatsen van een...
Gemeente Texel – Omgevingsvergunning verleend – Lancasterdijk (Utopia/De Schorren), Oosterend - Tijdelijk...
Gemeente Texel – Omgevingsvergunning Verleend – Gerritslanderdijkje 132, Den Burg - Wijzigen van een...
Ontwerp wijzigingsbesluit Hoornderweg 40 in Den Hoorn
Ontwerp wijzigingsplan Tempelierweg 40 in Den Burg
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verleend - Pelikaanweg 43, De Koog - Uitbreiden van een zomerhuis
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Bosrandweg (sectie T, nummer 3606), De Koog - Bouwen...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verlengen beslistermijn - Postweg 10A, De Cocksdorp - Plaatsen van...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Roggeslootweg 495, De Cocksdorp - Uitbreiden van een...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Westergeest 7, Den Burg - Restaureren en verbouwen...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Bosrandweg 237, De Koog - Bouwen van een zomerhuis.
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Binnenburg 11, Den Burg - Verbouwen kantoorpand naar...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Hoge Achterom, Den Hoorn - Plaatsen van 2 kassen.
Gemeente Texel – Omgevingsvergunning verlengen beslistermijn - Naalrand 14, Den Hoorn - Verbouwen van...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning aangevraagd - Zanddijk 148, De Cocksdorp - Uitbreiden van een zomerhuis.
Gemeente Texel – Omgevingsvergunning verlengen beslistermijn - Krimweg 38, 38A, 38B en 38C, De Cocksdorp...
Ontwerpbestemmingsplan Molenbuurt 5 en Spangereg 23 in De Waal ter inzage.
Vastgesteld wijzigingsbesluit
Gemeente Texel - Vastgesteld wijzigingsbesluit - Beatrixlaan/Molenstraat, Den Burg - Bestemmingswijziging...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning Verleend - Oorsprongweg 1X, De Cocksdorp - Het tijdelijk afwijkend...
Gemeente Texel - Omgevingsvergunning Verleend - Wilsterstraat 4, Den Burg - Het uitbreiden van een woning
Gemeente Texel - Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu - Landsdiep 4, Den Hoorn