Vergunningen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Sumar
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning Tryn’s Kika-Krystkuier op 26 december 2021...
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Suwâld
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Jistrum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding doorkomst Fietselfstedentocht op 6 juni 2022 te Bartlehiem en Wyns
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Eastermar
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Garyp
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Garyp
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Jistrum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Burgum
Ontwerp omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2021 – 2040
Legesverordening 2022
Gemeente Tytsjerksteradiel - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), vervangen dakgoten...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een esdoorn, Koaidyk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het verbouwen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen en opsnoeien...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een els, De...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een Kastanjeboom, Sjoerdastrjitte...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een es, Miedemaweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanleggen van een...
Ontwerp bestemmingsplan “Burgum, ten zuiden van Hannelswei 15d t/m 19f” (uitbreiding bedrijventerrein)
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het vergroten van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van twee...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Ontvangen melding Wet Milieubeheer Wiidswei 32, Earnewâld
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanbouwen van een serre, Earnewarre...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van kozijnen, Sinderhôven...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Ontvangen melding Wet Milieubeheer Markt 53, Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het starten van een brouwerij, Bartlehiem...
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Drive-in bioscoop op 22 december 2021 te Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Garyp
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Noardburgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Nieuwjaarsconcert op 2 januari 2022 te Jistrum
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Eastermar
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning Earnewâldster “Oktoberfest” op 15 januari...
Gemeente Tytsjerksteradiel – Verleende evenementenvergunning Kleintje Kerstsprokkelfair op 26, 27 en...
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning Q music foute 90s show op 26 maart 2022 te...
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning Vrije Piraten festival op 12 maart 2022 te...
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Hurdegaryp
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Hurdegaryp
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Sumar
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Mûnein
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning Mega kersttent op 19 maart 2022 te Noardburgum