Vergunningen UW Samenwerking

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van UW Samenwerking. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door UW Samenwerking. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vervallen organisatie UW Samenwerking
Vervallen organisatie UW Samenwerking
Vervallen organisatieregelingen UW Samenwerking
Vervallen organisatieregelingen UW Samenwerking
Vervallen gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking
Vervallen personeelsregelingen UW Samenwerking
Vervallen arbeidsvoorwaardenregelingen UW Samenwerking
Vervallen mandatenregister(s) UW Samenwerking
PRIVACYREGLEMENT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING UW SAMENWERKING
PRIVACYBELEID GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING UW SAMENWERKING
1e Aanvulling mandatenregister UW Samenwerking
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van UW SAMENWERKING
Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein
Wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling van UW Samenwerking als gevolg van circulaire ECWGO/U201700032...
Generatiepact UW Samenwerking
Verordening commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden UW Samenwerking 2017
Lokale regeling Individueel Keuzebudget UW Samenwerking 2017
Verlofregeling UW Samenwerking
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van UW Samenwerking
BEKENDMAKING AANPASSINGEN IN DE CAR-UWO
MANDAATBESLUIT
Generatiepact UW Samenwerking
Aanvullende afspraken overgangsrecht t.b.v Car-UWO
Bekendmaking aanpassing rechtspositionele regelingen
Uitvoeringsregeling Beloningsbeleid UW Samenwerking
Regeling Vergoedingen UW Samenwerking 2016
Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein
Regeling Vergoedingen UW Samenwerking
Cafetariaregeling UW Samenwerking
Intergemeentelijke piketregeling voor de functie van Officier van dienst Bevolkingszorg.