Vergunningen Uithoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uithoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uithoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen
Oostveen V.O.F., Kalslagerweg 20, De Kwakel, uitbreiding
Terinzagelegging ontwerp locatieplannen GFT-containers
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Koekoeksbloem...
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Fazant 15 -...
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Potgieterlaan...
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
VERLEENDE VERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
Beleidsregels subsidie 2022
Plaatsen van extra ondergrondse glascontainers aan de Burgemeester Brautigamlaan, Faunalaan en Vuurlijn
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Wederik 2 -...
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Bertram 121A...
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Arthur van...
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Legmeerplein...
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Fermoor 19...
Gemeente Uithoorn - Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t.h.v. Aan de Zoom...
Besluit van de burgemeester van Uithoorn tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders voor het handhaven...
Gemeente Uithoorn - Tijdelijke afsluiting Petrus Steenkampweg - Uithoorn
Gemeente Uithoorn, aan de Randhoornweg, Legmeer, grond- en baggerdepot
Besluit mandaat, machtiging en volmacht 2021 gemeente Uithoorn
Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021
Nadere Regels Standplaatsen voor woonwagens Uithoorn 2021
Nadere Regels Hoofdstuk 3 woonruimtevoorraad Huisvestingsverordening Uithoorn 2021
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Thamerlaan - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Briandflat - Uithoorn
Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 17
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62
Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 17
Oasis Party & Events, Industrieweg 20, Uithoorn, oprichten van een inrichting
Gemeente Uithoorn - Eenrichtingsverkeer Couperuslaan - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Prinses Margrietlaan - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Karel van Manderhof 13 - Uithoorn
Vastgesteld bestemmingsplan Drechtdijk 25-27 te Uithoorn
Vastgesteld bestemmingsplan Drechtdijk 25-27 te Uithoorn
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Wapo-terrein
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Wapo-terrein
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Wederik - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Admiraal de Ruyterlaan - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Tijdelijk parkeerverbod project De Rede - Uithoorn
Aanwijzing ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten 'Schansgebied' Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit verplichte rijrichting Clara Egginklaan - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit verplicht fietspad Poelweg in het kader van project HOVASZ - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit hoogtebegrenzer in het kader van bescherming wegen Oude Dorp - Uithoorn