Vergunningen Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Integriteitsbeleid Laborijn
Reglement klachten- en geschillencommissie Laborijn
Besluit mandaat directeur Laborijn 2019
Reglement van orde algemeen bestuur Laborijn
Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Besluit ondermandaat directeur Laborijn 2021
Tijdelijk Organisatiebesluit Laborijn 2021
Intrekkingsbesluit van de arbeidsvoorwaardenregelingen Laborijn
Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek
Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn
Besluit mandaat directeur Laborijn 2019
Tijdelijke vervangingsregeling algemeen directeur Laborijn 2020
Besluit ondermandaat Tozo
Verordening op de auditcommissie Laborijn
Besluit van het algemeen bestuur van Laborijn inzake het deelnemen in de Werkgeversvereniging Samenwerkende...
Financiële verordening Laborijn 2019
Dienstverleningshandvest Laborijn 2019
Nota weerstandsvermogen
Sociaal Statuut Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Functieboek HR21
Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van Laborijn 2019
Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn
Beheerregeling informatiebeheer Laborijn 2018
CAR-UWO
Archiefverordening Laborijn 2018
Nota Waardering & Afschrijving
Regeling melden vermoeden misstand en/of integriteitsschending Laborijn
Attentieregeling Laborijn
Privacybeleid
Procedure Melden Datalek
Treasurystatuut Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Verlofregeling ambtelijk personeel Laborijn
Regeling Generatiepact Laborijn
Regeling Individueel Keuze Budget (IKB)
Regeling vergoeding zakelijke kilometers / poolauto
Fietsregeling Laborijn
Regeling Vertrouwenspersonen
Werktijdenregeling ambtelijk personeel Laborijn
Regeling woon-werkverkeer ambtelijk personeel
Besluit mandaat directeur Laborijn 2018
Besluit tot wijziging van de klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn
Verordening financiële vergoeding Ombudsman Laborijn
Organisatiebesluit Laborijn 2017
Ondermandaat directeur Laborijn 2017
Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur Laborijn
Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Besluit informatiebeheer gemeenschappelijke regeling Laborijn
Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Laborijn