Vergunningen Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 12-10-2022 12-12-2022 Details
Controleprotocol Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 15-07-2022 15-09-2022 Details
Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van Laborijn 2021 22-03-2022 22-05-2022 Details
Regels over het verstrekken van voorzieningen aan mensen die tot de doelgroep behoren van de Participatiewet... 08-02-2022 08-04-2022 Details
Besluit mandaat directeur Laborijn 2019 27-12-2021 27-02-2022 Details
Integriteitsbeleid Laborijn 22-11-2021 22-01-2022 Details
Reglement klachten- en geschillencommissie Laborijn 22-11-2021 22-01-2022 Details
Besluit mandaat directeur Laborijn 2019 16-04-2021 16-06-2021 Details
Reglement van orde algemeen bestuur Laborijn 16-04-2021 16-06-2021 Details
Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 16-04-2021 16-06-2021 Details
Besluit ondermandaat directeur Laborijn 2021 11-03-2021 11-05-2021 Details
Tijdelijk Organisatiebesluit Laborijn 2021 08-02-2021 08-04-2021 Details
Intrekkingsbesluit van de arbeidsvoorwaardenregelingen Laborijn 05-02-2021 05-04-2021 Details
Besluit mandaat directeur Laborijn uitvoering Wsw Oude IJsselstreek 05-02-2021 05-04-2021 Details
Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn 05-10-2020 05-12-2020 Details
Besluit mandaat directeur Laborijn 2019 20-07-2020 20-09-2020 Details
Tijdelijke vervangingsregeling algemeen directeur Laborijn 2020 17-07-2020 17-09-2020 Details
Besluit ondermandaat Tozo 22-04-2020 22-06-2020 Details
Verordening op de auditcommissie Laborijn 19-12-2019 19-02-2020 Details
Besluit van het algemeen bestuur van Laborijn inzake het deelnemen in de Werkgeversvereniging Samenwerkende... 19-12-2019 19-02-2020 Details
Financiële verordening Laborijn 2019 02-08-2019 02-10-2019 Details
Dienstverleningshandvest Laborijn 2019 02-08-2019 02-10-2019 Details
Nota weerstandsvermogen 02-08-2019 02-10-2019 Details
Sociaal Statuut Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 09-05-2019 09-07-2019 Details
Functieboek HR21 09-05-2019 09-07-2019 Details
Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van Laborijn 2019 17-01-2019 17-03-2019 Details
Beheerregeling informatiebeheer Laborijn 2018 19-10-2018 19-12-2018 Details
Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn 19-10-2018 19-12-2018 Details
CAR-UWO 31-08-2018 31-10-2018 Details
Archiefverordening Laborijn 2018 07-08-2018 07-10-2018 Details
Attentieregeling Laborijn 30-07-2018 30-09-2018 Details
Nota Waardering & Afschrijving 30-07-2018 30-09-2018 Details
Regeling melden vermoeden misstand en/of integriteitsschending Laborijn 30-07-2018 30-09-2018 Details
Privacybeleid 30-07-2018 30-09-2018 Details
Treasurystatuut Uitvoeringsorganisatie Laborijn 30-07-2018 30-09-2018 Details
Procedure Melden Datalek 30-07-2018 30-09-2018 Details
Verlofregeling ambtelijk personeel Laborijn 16-03-2018 16-05-2018 Details
Regeling Generatiepact Laborijn 16-03-2018 16-05-2018 Details
Fietsregeling Laborijn 16-03-2018 16-05-2018 Details
Regeling vergoeding zakelijke kilometers / poolauto 16-03-2018 16-05-2018 Details
Regeling Individueel Keuze Budget (IKB) 16-03-2018 16-05-2018 Details
Regeling Vertrouwenspersonen 16-03-2018 16-05-2018 Details
Werktijdenregeling ambtelijk personeel Laborijn 16-03-2018 16-05-2018 Details
Regeling woon-werkverkeer ambtelijk personeel 16-03-2018 16-05-2018 Details
Besluit mandaat directeur Laborijn 2018 13-12-2017 13-02-2018 Details
Besluit tot wijziging van de klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn 26-07-2017 26-09-2017 Details
Verordening financiële vergoeding Ombudsman Laborijn 26-07-2017 26-09-2017 Details
Organisatiebesluit Laborijn 2017 26-07-2017 26-09-2017 Details
Ondermandaat directeur Laborijn 2017 20-04-2017 20-06-2017 Details
Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn 20-10-2016 20-12-2016 Details