Vergunningen Urk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Urk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Urk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Verleende omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsverguningen
Verlengen beslistermijn
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Urk
Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verleende omgevingsvergunning
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving verlenging beslistermijn / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verleende omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvisie Urk 2030
Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende Wet op de kansspelen, Algemene plaatselijke verordening en Drank- en Horecawet vergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende wet op de kansspelen, algemene plaatselijke verordening en drank- en horecawet vergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Beeldkwaliteitsplan Zeeheldenwijk - Groene clusters
Beleidsregels Goed woon- en leefklimaat
Beleidsregels Hogere waarde geluid
Verleende Wet op de kansspelen, Algemene Plaatselijke Verordening en Drank- en horecawet vergunningen
Besluit aanwijzen toezichthouder
Verleende omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Algemene subsidieverordening Urk 2021