Vergunningen Utrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Utrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Utrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een overkluizing over twee leidingtunnels ten behoeve...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het renoveren van een onderwijsgebouw en het overkappen van twee patio's,...
Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur), Obrechtstraat 31 BS te Utrecht, HZ_OWR-15-39870
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame, Aidadreef 4 te Utrecht, HZ_WABO-15-44601
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame, Daalsesingel 1 te Utrecht,...
Aanvraag omzettingsvergunning (kamerverhuur), Buys Ballotstraat 25 te Utrecht, HZ_HUIS-16-04754
Vervallen verklaren grafrechten op begraafplaats Soestbergen, Tolsteeg en Kovelswade van de gemeente...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een uitbouw, een kelder, een aanbouw op...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het kandelaberen van een boom, Maliebaan 42 te Utrecht, HZ_WABO-16-01682
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van een winkelpand tot 2 woningen, Swammerdamstraat 5...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanleggen van een inrit / uitweg, Bekkerstraat 141 te Utrecht,...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dienstgebouw voor een P R ten behoeve van de...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het uitbreiden van een tankstation met een autowasplaats,...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een overkluizing over een duiker van de Minstroom...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van twee grondkeringen ten behoeve van de Uithoflijn,...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een keerwand voor een calamiteitenweg ten behoeve...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een onderstation ten behoeve van de Uithoflijn, Laan...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een geluidsmuur en hekwerken ter hoogte van het Oude...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van een condensor, Hammarskjöldhof 64 te Utrecht,...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een keerwand bij Energiecenrale UMC ten behoeve van...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een bovengrondse dieseltank, Rutherfordweg 101...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bijgebouw, Zonzijde 46 te De Meern, HZ_WABO-16-04797
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een container met een biovergistingsinstallatie,...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verbreden van de dakkapel aan de achterkant van de woning, Obbinklaan...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van kozijnen in de voorgevel, De Vooysplantsoen 45...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van verlichte gevelreclame, Papendorpseweg 83 te...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van stijgerdoekreclame, Lijnmarkt 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-04909
GEMEENTE UTRECHT: Landelijke referendum 6 april 2016 - Stemmen bij volmacht
Provincie Utrecht - Beschikking in het kader van de Flora- en Faunawet – Bij Vinkenburgweg 3 in Odijk
Provincie Utrecht Wbb Bodemverontreiniging in De Ronde Venen: Herenweg 286 (achter) te Vinkeveen UT073600659
Provincie Utrecht, bekendmaking ingediende aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht...
Delegatiebesluit nautisch beheer Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en Grecht 2016
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van een woning, Dotterbloemkade...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het medegebruiken van een atelierruimte voor cursussen en productiegebonden...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een aanbouw achter de woning, Boomgaardlaan 28 te...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van 12 bomen, Kanaalweg 60 en 61 te Utrecht,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het splitsen van de winkel op de beganegrond in drie appartementen,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel van een boeddhistische tempel,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanleggen van een inrit en het bouwen van een erfafscheiding,...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het maken van gevelopeningen ten behoeve van een middenspanningsruimte...
Aangevraagde evenementenvergunningen
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren van de appartementen, het realiseren van appartementen...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van twee woningen, Houtrakkade 33 en 34 te De Meern, HZ_WABO-15-44875
RECTIFICATIE Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verplanten van 12 bomen, Eykmanlaan ter hoogte...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijk lokaal bij een school voor de duur...
Maatwerkvoorschrift vetafscheider voor Ruig Brouwerij, CAB-rondom 90 te Utrecht, HZ_MAAT-16-04256
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vestigen van een restaurant, Biltstraat 6-8 te Utrecht, HZ_WABO-15-41401
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van de woning, Van den...
RECTIFICATIE Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verplanten van 12 bomen, Eykmanlaan ter hoogte...