Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Valkenburg aan de Geul. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Valkenburg aan de Geul. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Verleende evenementenvergunningen, week 25, 2016 23-06-2016 05-08-2016 Details
Besluit Melding kleinschalig evenement; hockeykamp Sjinborn op 8, 9 en 10 juli 2016: - 20-06-2016 Details
Besluit kennisgeving incidentele festiviteit d.d. 26 juni 2016: - 20-06-2016 Details
Besluit Kennisgeving incidentele ontheffing festiviteit d.d. 1 juli 2016: - 17-06-2016 Details
Besluit Kennisgeving incidentele ontheffing festiviteit d.d. 20 augustus 2016: - 16-06-2016 Details
Verleende Drank- en Horecavergunning, week 24, 2016 16-06-2016 29-07-2016 Details
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure, week... 16-06-2016 30-07-2016 Details
Aanvragen omgevingsvergunningen, week 24, 2016 16-06-2016 02-07-2016 Details
Verleende omgevingsvergunningen, week 24, 2016 16-06-2016 29-07-2016 Details
Verleende evenementenvergunningen, week 24, 2016 16-06-2016 29-07-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid), week 24, 2016 16-06-2016 29-07-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid), week 24, 2016 16-06-2016 29-07-2016 Details
Kennisgeving weigering beschikking WABO, week 24, 2016 16-06-2016 29-07-2016 Details
Gemeente Valkenburg aan de Geul - Verkeerskundige maatregelen vanwege revitalisering supermarkt. - Burgemeester... 15-06-2016 15-08-2016 Details
Aanvraag evenementenvergunningen, week 23, 2016 10-06-2016 25-06-2016 Details
Verleende evenementenvergunningen, week 23, 2016 10-06-2016 23-07-2016 Details
Jaarstukken 2015 ter inzage, week 23, 2016 10-06-2016 23-07-2016 Details
Melding wet milieubeheer, week 23, 2016 10-06-2016 23-07-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, week 23, 2016 10-06-2016 23-07-2016 Details
Noodkap, week 23, 2016 10-06-2016 23-07-2016 Details
Aanvragen omgevingsvergunning, week 23, 2016 10-06-2016 23-07-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, week 23, 2016 10-06-2016 23-07-2016 Details
Aanvragen omgevingsvergunning, week 23, 2016 10-06-2016 25-06-2016 Details
Raadsbesluit 06-06-2016 06-08-2016 Details
De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; 06-06-2016 06-08-2016 Details
Aanvraag evenementenvergunning, week 22, 2016 02-06-2016 18-06-2016 Details
Verleende omgevingsvergunningen, week 22, 2016 02-06-2016 16-07-2016 Details
Verleende evenementenvergunningen/ verklaring van geen bezwaar, week 22, 2016 02-06-2016 16-07-2016 Details
Besluit uitbreiden van de woning met derde slaapkamer: Toegekend 30-05-2016 Details
Verleende toestemming noodkap, week 22, 2016 30-05-2016 09-07-2016 Details
Verleende toestemming noodkap, week 22, 2016 30-05-2016 09-07-2016 Details
Verleende evenementenvergunning(en), week 21, 2016 25-05-2016 09-07-2016 Details
Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016 23-05-2016 23-07-2016 Details
De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. 23-05-2016 23-07-2016 Details
Verleende evenementenvergunningen/ verklaring van geen bezwaar, week 20, 2016 20-05-2016 02-07-2016 Details
Verlening beslistermijn, week 20, 2016 20-05-2016 02-07-2016 Details
Aanvraag evenementenvergunningen/ verklaring van geen bezwaar, week 20, 2016 20-05-2016 04-06-2016 Details
Aanvragen omgevingsvergunningen, week 20, 2016 20-05-2016 04-06-2016 Details
Noodkap, week 20, 2016 20-05-2016 02-07-2016 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (beperkte milieutoets, OBM), week 20, 2016 18-05-2016 02-07-2016 Details
Ontwerpbesluit het brandveilig gebruiken van het pand: Toegekend 30-03-2016 Details
Algemene subsidieverordening 2016, week 19, 2016 12-05-2016 25-06-2016 Details
Verlenging beslistermijn, week 19, 2016 11-05-2016 25-06-2016 Details
Aanvragen omgevingsvergunningen, week 19, 2016 11-05-2016 28-05-2016 Details
Wegsleepregeling, week 18, 2016 04-05-2016 18-06-2016 Details
Aanvraag evenementenvergunning, week 19, 2016 11-05-2016 28-05-2016 Details
Meldingen wet milieubeheer, week 19, 2016 11-05-2016 25-06-2016 Details
Meldingen wet milieubeheer, week 19, 2016 11-05-2016 25-06-2016 Details
Ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas 2017, week 18, 2016 04-05-2016 18-06-2016 Details
Aanvraag evenementenvergunning, week 16, 2016 04-05-2016 21-05-2016 Details