Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp wijzigingsplan Bufferzone de Hellen
Verleende omgevingsvergunningen
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Wet milieubeheer Middelbuurtseweg 3A
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 46:
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Ontvangen Melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Hoofdstraat 37
Geweigerde omgevingsvergunning
Ontvangen Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Reglement Jeugdbelang Veenendaal
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 45:
Ontheffing geluid (avond- en nachtelijke) werkzaamheden aan de bestaande perrons op station Veenendaal-West...
Ontwerp bestemmingsplan Vendelseweg naast 74
Verleende aansluitvergunning riool
Vastgesteld uitwerkingsplan Veenderij, De Eilanden - Eiland M
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
Vastgesteld wijzigingsplan Veenderij, De Eilanden - Eiland J
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 44:
Verleende omgevingsvergunningen
Wijzigingsplan Patrimoniumlaan 128 vastgesteld
Ontvangen Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Wet milieubeheer
Geaccepteerde melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal
Vastgesteld wijzigingsplan Veenderij, De Eilanden - Eiland J
Verleende omgevingsvergunningen
Vastgesteld uitwerkingsplan Veenderij, De Eilanden - Eiland M
Geaccepteerde meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Reglement burgerlijke stand Veenendaal
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Verleende aansluitvergunning riool
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 42:
Geweigerde omgevingsvergunning
Ontvangen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Veenendaal
Gemeente Veenendaal - instellen gehandicaptenparkeerplaats - Vrijheem
Publicatie verleende omgevingsvergunning
Ontwerp Omgevingsplan deel I - Verordeningen
Gemeente Veenendaal - instellen gehandicaptenparkeerplaats - Erasmusstraat
Ontwerp Omgevingsplan deel I - Verordeningen
Ontwerp Omgevingsplan deel I - Verordeningen
Ontwerp Omgevingsplan deel I - Verordeningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 42:
Publicatie verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Ontwerp uitwerkingsplan De Ontmoeting, deelplan 7
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
Ontvangen Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer