Vergunningen Veghel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veghel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veghel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning – 4 januari 2017
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 4 januari 2017
Verordening tot wijziging van de CAR-UWO
Gemeente Veghel - Kennisgeving besluit omgevingsvergunning - 28 december 2016
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 28 december 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 28 december 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 28 december 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen evenementenvergunning - 28 december 2016
Nadere regels subsidiëring Onderwijs en Educatie 2017
Nadere regels subsidiëring Kunst en Cultuur 2017
Bekendmaking subsidieplafonds 2017
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning fase 1 (uitgebreide procedure, project) - 21...
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) – 21 december 2016
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) - 21 december 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 21 december 2016
Gemeente Veghel - Aanvraag omgevingsvergunning - 21 december 2016
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 21 december 2016
Gemeente Veghel - Aanvraag evenementenvergunning -21 december 2016
Gemeente Veghel - Kennisgeving besluit beschikking maatwerkvoorschriften - 21 december 2016
Ontwerp bestemmingsplan De Dubbelen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veghel-West, deelgebied Rembrandtlaan
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning fase 1 (uitgebreide procedure, project) - 21...
Ontwerp bestemmingsplan De Dubbelen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veghel-West, deelgebied Rembrandtlaan
Besluitenlijst B&W 13 december 2016
Besluitenlijst B&W 29 november 2016
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) - 14 december 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 14 december 2016
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 14 december 2016
Gemeente Veghel - Melding Besluit lozen buiten inrichtingen - 14 december 2016
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 14 december 2016
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure, project) - 14 december...
Gemeente Veghel - Ontheffing APV inzake parkeren groot voertuig - 14 december 2016
Gemeente Veghel - Beschikking Drank- en Horecawet - 14 december 2016
Gemeente Veghel - Beschikking Algemene plaatselijke verordening - 14 december 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 14 december 2016
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening zonnepark bij de A50
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure, project) - 14 december...
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening zonnepark bij de A50
Besluitenlijst B&W 6 december 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 7 december 2016
Gemeente Veghel - Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning - 7 december 2016
Verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017 ev.
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) - 7 december 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 7 december 2016
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 7 december 2016
Gemeente Veghel - Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval - 7 december 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen evenementenvergunning -7 december 2016
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017
Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017