Vergunningen Veghel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veghel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veghel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Pastoor Clercxstraat 85’
Vaststelling bestemmingsplan Keldonk, reparatieplan
Besluitenlijst B&W 25 oktober 2016
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 26 oktober 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen evenementenvergunning - 26 oktober 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 26 oktober 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 26 oktober 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 26 oktober 2016
Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en...
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplanTeuwseler 10’
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplanTeuwseler 10’
Besluitenlijst B&W 18 oktober 2016
Gemeente Veghel - Gehandicapten Parkeerplaats op kenteken - Anijsveld
Gemeente Veghel - Gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Hysopveld
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 19 oktober 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 19 oktober 2016
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) - 19 oktober 2016
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplanAchterst Ven 15’
Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Foodpark Veghel 2016
Vaststelling exploitatieplan ‘Veghels Buiten – Oude Ontginning, Exploitatieplan 2eherziening’
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplanAchterst Ven 15’
Vaststelling exploitatieplan ‘Veghels Buiten – Oude Ontginning, Exploitatieplan 2eherziening’
Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Foodpark Veghel 2016
Besluitenlijst B&W 11 oktober 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 12 oktober 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 12 oktober 2016
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer - 12 oktober 2016
Besluitenlijst B&W 4 oktober 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) - 5 oktober 2016
Gemeente Veghel - Aanvragen omgevingsvergunning - 5 oktober 2016
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) - 5 oktober 2016
Gemeente Veghel - Kennisgeving besluit omgevingsvergunning - 5 oktober 2016
Gemeente Veghel - Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval - 5 oktober 2016
Besluitenlijst B&W 27 september 2016
Gemeente Veghel - Aanwijzen van een gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Dr. de Quaystraat
Gemeente Veghel - Melding Wet milieubeheer – 28 september 2016
Gemeente Veghel - Beschikking Drank- en Horecawet- 28 september 2016
Gemeente Veghel - Beschikking Algemene plaatselijke verordening- 28 september 2016
Gemeente Veghel – Exploitatievergunning – 28 september 2016
Gemeente Veghel - Aanvraag evenementenvergunning - 28 september 2016
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure)- 28 september 2016
Gemeente Veghel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - 28 september 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure, project) – 28 september 2016
Gemeente Veghel - Aanvraag omgevingsvergunning – 28 september 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (reguliere procedure) – 28 september 2016
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure, project) – 28 september 2016
Besluitenlijst B&W 20 september 2016
Gemeente Veghel - Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Prof. Oudstraat
Gemeente Veghel - Verkeersbesluit aanleg Voetgangersoversteekplaats - NCB-laan
Gemeente Veghel - Besluit verlenging beslistermijn (reguliere procedure) – 21 september 2016