Vergunningen Veiligheidsregio Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaatbesluit adjunct-commandant brandweer
Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden ter inzage
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 18 november 2020
Intrekking aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening coronavirus VRF
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 4 november
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020
Intrekken diverse noodverordeningen COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 1 juli 2020
Regeling plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Fryslân
Handhavingsbeleid Industriële veiligheid 2018-2022
Bekendmaking aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Fryslân van 23 juni 2020
Generiek Rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân ter inzage
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 mei 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 9 mei 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 29 april 2020
Aanwijzingsbesluit locaties op grond van Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 2 april...
Aanwijzingsbesluit parkeerterrein recreatiegebied Ealtsjemar, Tuskenmarren te Rinsumageast
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020
AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS VRF
Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Fryslân
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 26 maart 2020
Reglement van orde voor de bestuurscommissie veiligheid Veiligheidsregio Fryslân 2018
Privacyreglement medewerkers VRF 2018
Privacyreglement VRF 2018
WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN VRF
Afbouwregeling Consignatievergoeding Brandweervrijwilligers 2018
Klachtenregeling Zorg Veiligheidsregio Fryslân 2017
Reglement van orde voor het algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân 2018
Regeling elektronisch verzenden rechtspositionele besluiten Veiligheidsregio Fryslân
Regeling Budgethouderschap Veiligheidsregio Fryslân
Mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen op het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
COMPENSATIE HARDHEIDSCLAUSULE REISKOSTEN
Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2016
WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN VRF 2016/1
Regeling Reis- en Verblijfkosten
Financiële verordening Veiligheidsregio Fryslân 2016
INKOOPVOORWAARDEN VRF
Sociale Leidraad 2015
Organisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân
Regeling Reis- en verblijfskosten
WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN VRF
VERIFICATIE OMS-MELDING