Vergunningen Veiligheidsregio Haaglanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veiligheidsregio Haaglanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veiligheidsregio Haaglanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Reglement van Orde Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden 2021
Reglement van Orde Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
Openbaar lichaam Veiligheidsregio Haaglanden - intrekken besluit harmonisering FLO leeftijd
Regeling vergoeding Oud en Nieuw en Decentrale Uitgifte
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 18 november 2020
Aanwijzing gebieden en locaties waarin het eenieder is verboden zicht te bevinden ex artikel 2.5 van...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 18 november 2020
Aanwijzing gebieden en locaties waarin het eenieder is verboden zicht te bevinden ex artikel 2.5 van...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 9 november 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 4 november 2020
Besluit Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 14 oktober 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 21 augustus 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 10 augustus 2020
Intrekken besluit van de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden van 14 mei 2020,...
Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 15 juli 2020
Besluit over het plaatsvervangend voorzitterschap veiligheidsregio Haaglanden
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 01 juli 2020
Uitzondering verboden samenkomst (drive-in eindmusicals groep 8)
Besluit machtiging medewerkers regiogemeenten tot namens de plaatsvervangend voorzitter horen bij bezwaar...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 15 juni 2020
Intrekking besluit Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 9...
Intrekking gebiedsverbod velden SV Nootdorp en RKDEO ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio...
Intrekken gebiedsverbod Dobbeplas te Nootdorp d.d. 15 mei 2020
Intrekking aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden/Parkeervakken...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 01 juni 2020
Intrekking Besluit plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden wijk- en themamarkten in de...
Wijziging aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / eerste- en tweede...
Aanwijzing ex artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 11 mei 2020
Intrekking aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 7 april 2020...
Verbod niet in acht nemen veilige afstand
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 11 mei 2020
Besluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarop het verbod ex art. 2.5b van de Noodverordening...
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 april 2020/ Parkeervakken...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 april 2020
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020, aanwijzing...
Regeling digitale personeelsbesluiten
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / Strandweg
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / eerste- en tweede binnenhaven
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / Buitenfitnessterrein Zuiderpark...
Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 7 april 2020, gebiedsverbod...
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020, gebiedsverbod...
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020, gebiedsverbod...
Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020, gebiedsverbod...
DSB/2020.152