Vergunningen Waadhoeke

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waadhoeke. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waadhoeke. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 76, 9078 WJ Oudebildtzijl 21-02-2024 21-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Harinxmaweg 7, 8801 AV Franeker 20-02-2024 20-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Westerweg 9, 9079 PD St.-Jacobiparochie 20-02-2024 20-04-2024 Details
Standplaatsvergunning incidenteel 20-02-2024 20-04-2024 Details
Standplaatsvergunning incidenteel 19-02-2024 19-04-2024 Details
Ontheffing verleend 19-02-2024 19-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 13, 8804 NE Tzum, Voorstraat 11 8804... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het bouwen van een woning aan Munckestrjitte in Spannum (kavel... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jonkerschap 1, 8806 KP Achlum 16-02-2024 16-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het bouwen van trekkershutten voor kortstondig recreatief nachtverblijf... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het verplaatsen van een ijsbaan aan Jonkerschap 1, 8806 KP Achlum 16-02-2024 16-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 1128, 9075 NM Westhoek 15-02-2024 15-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het legaliseren van geplaatste zonnepanelen aan Oudebildtdijk... 14-02-2024 14-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het herstellen en herbestemmen van een boerderij aan Hamerenweg... 14-02-2024 14-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het verlengen van een loods aan Kleasterwei 7, 8851 GP Tzummarum 14-02-2024 14-04-2024 Details
Evenementvergunning verleend 14-02-2024 14-04-2024 Details
Bestemmingsplan ‘Boksum- Hegedyk 13’ 14-02-2024 14-04-2024 Details
Gemeente Waadhoeke - instellen van eenrichtingsverkeer - op de Vermaningsstrjitte te Berltsum 13-02-2024 13-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Wylp naast 4 in Dronryp, Wylp 2 9035DG Dronryp 12-02-2024 12-04-2024 Details
Toestemming voor het organiseren van het Frysk Kampioenskip Fierljeppen op 17 augustus 2024 op het terrein... 12-02-2024 12-04-2024 Details
Gemeente Waadhoeke - aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - aan... 12-02-2024 12-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het isoleren van een de buitengevel aan Slachte 3, 8855 XB Sexbierum 12-02-2024 12-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nieuwbuurtsterweg 48, 8804 RJ Tzum 12-02-2024 12-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hottingabûr 34, 8855 CR Sexbierum 12-02-2024 12-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het slopen en opnieuw bouwen van een bedrijfswoning met schuur... 09-02-2024 09-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vliet achter 65 in Franeker 09-02-2024 09-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nieuwebildtdijk 115, 9078 PT Oudebildtzijl 09-02-2024 09-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oud Kaatsveld 43, 8801 AB Franeker 08-02-2024 08-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Buorren 69, 9041 AZ Berltsum 08-02-2024 08-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 454, 9076 GN St.-Annaparochie 08-02-2024 08-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Wissel 14, 9076 PT St.-Annaparochie 08-02-2024 08-04-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sint Janswei 44, 9033 WN Deinum 08-02-2024 08-04-2024 Details
Besluit openbare ruimte uitbreidingsplan Kie 2 Franeker - De Windvaan, De Spil, Het Bovenwiel, Het Maalwerk... 07-02-2024 07-04-2024 Details
Publicatie melding milieu 07-02-2024 07-04-2024 Details
Besluit openbare ruimten waterwegen 07-02-2024 07-04-2024 Details
Besluit openbare ruimten wegen 07-02-2024 07-04-2024 Details
Besluit openbare ruimte De Gripe en De Tunen Bitgum 07-02-2024 07-04-2024 Details
Besluit openbare ruimte Sergeant der 1e klasse Dave Steensma - viaduct Franeker 07-02-2024 07-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Laakwerd 1, 8804 RK Tzum 07-02-2024 07-04-2024 Details
Besluit intrekken openbare ruimten - straatnamen nav NWB project 07-02-2024 07-04-2024 Details
Ontheffing voor de aanwezigheid van (live)muziek in Zalen en Partycentrum it Holt op 10 februari 2024,... 06-02-2024 06-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning van Harenstraat 114, 9076 BZ St.-Annaparochie 06-02-2024 06-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tsjerkebuorren 14, 8843 KE Spannum, Tsjerkebuorren... 05-02-2024 05-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Franjumbuorren 4, 9034 TA Marsum 05-02-2024 05-04-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuwebildtdijk 324, 9076 PR St.-Annaparochie 05-02-2024 05-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het bouwen van een woning aan de Opfeart 13, 9047 KW Minnertsga,... 05-02-2024 05-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn vergunning voor het plaatsen van een dakkapel en constructieve wijzigingen aan... 05-02-2024 05-04-2024 Details
Toestemming voor het organiseren van het evenement Feefoerfeest aan Hearewei 9 te Pietersbierum 05-02-2024 05-04-2024 Details
Toestemming voor het organiseren van Open Loads op 3 februari 2024 van 10:00 uur tot 17:00 uur aan Lytse... 02-02-2024 02-04-2024 Details
Toestemming voor het plaatsen van een verkoopwagen voor de verkoop van vis op 1 februari 2024 tot en... 02-02-2024 02-04-2024 Details