Vergunningen het Bildt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van het Bildt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door het Bildt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nieuwebildtdijk 64, 9078 PR Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nabij Monnikebildtdijk 1, 9078 VB Oudebildtzijl.
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Legesverordening 2018
Legesverordening 2018
Bekendmaking Vaststelling belastingverordeningen gemeente het Bildt
Verordening reclamebelasting
Verordening intrekking verordening woonforensenbelasting 2017
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Swaan 2,, 9076 DM te St.-Annaparochie.
Verordening Afvalstoffenheffing 2018
Verordening rioolheffing 2018
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Middelweg-Oost nabij nummer 31, Vrouwenparochie.
Aanvraag evenementenvergunning voor Lammetsymet
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 620, 9079 MX St.-Jacobiparochie.
Verleende standplaatsvergunning
Verleende standplaatsvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), W. Binnemaleane 14, 9047 VJ Minnertsga.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), W. Binnemaleane 14, 9047 VJ te Minnertsga.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), t.b.v. het kappen van 15 bomen langs de...
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 28, 9076 DA te St.-Annaparochie.
Besluit ambtshalve uitschrijving
Weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Hamerenweg 11, 9077 PM te Vrouwenparochie.
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, van Harenstraat 18, 9076 BW te St.-Annaparochie.
Verleende standplaatsvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 28, 9076 DA St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Albadaweg 73, 9078 VT Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hamerenweg 15, 9077 PM Vrouwenparochie.
Wijzigingsplan Buitengebied - Oudebildtdijk 906, St.-Jacobiparochie.
Ontvangen melding Activiteitenbesluit Oudebildtdijk 632A te St.-Jacobiparochie
Aanvraag evenementenvergunning voor Frourock
Wijzigingsplan Buitengebied - Oudebildtdijk 906, St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Luinsterweg 5, 9079 PX St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), plaatselijk bekend als Oudebildtdijk te...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Lange Dyk 1, 9047 HJ te Minnertsga.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Van Harenstraat 70-72, 9076 BZ te St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 886, 9079 NG St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Middelweg-Oost 155, 9076 BN St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag Drank- en Horecavergunning Van Harenstraat 72 in St.-Annaparochie
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Warmoesstraat 11, 9076 DL te St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), nabij Attesweg 29, 9078 PX Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Swaan 2, 9076 DM St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Harenstraat 70-72, 9076 BZ St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), J.P. van der Bildtstraat 12, 9077 SK Vrouwenparochie.
Wijzigingsplan Buitengebied – Langhuisterweg 13 (bedrijfswoning)
Wijzigingsplan Buitengebied – Langhuisterweg 13 (bedrijfswoning)
Ontvangen aanvraag standplaatsvergunning voor de Van Harenskerk te St.-Annaparochie
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Rispinge10, 9047 HN te Minnertsga.
Ontvangen aanvraag standplaatsvergunning voor de Van Harenskerk te St.-Annaparochie