Vergunningen het Bildt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van het Bildt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door het Bildt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangen melding Activiteitenbesluit Waling Dykstrastraat 86 te Vrouwenparochie
Besluit ambtshalve uitschrijving
Aanvraag evenementenvergunning voor ’t Bildt Leeft te St.-Annaparochie
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), de Wissel 12, 9076 PT St.-Annaparochie.
Verlengen beslistermijn (maximaal 6 weken) aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hearewei...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hollandse Straat 32, 9076 CZ St.-Annaparochie.
Aanvraag evenementenvergunning voor intocht Sinterklaas St.-Annaparochie
Verlengen beslistermijn (maximaal 6 weken) aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Waling...
Wijzigingsplan Buitengebied – Langhuisterweg 13 (bedrijfswoning).
Aanvraag evenementenvergunning voor een kofferbakverkoop in St.-Annaparochie
Aanvraag evenementenvergunning voor Pelgrimsfestival Sint Jacob
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Zeedijk 1 B, 9079 PH St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 1093, 9075 NL Westhoek.
Ontvangen melding Activiteitenbesluit de Opfeart 24 te Minnertsga
Agenda raadsvergadering 28 september 2017
Tijdelijke afsluiting Statenweg St.-Annaparochie
Besluit ambtshalve uitschrijving
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Waling Dykstrastraat 72, 9077 SR Vrouwenparochie.
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, van Harenstraat 18, 9076 BW St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Stasjonsstrjitte 8, 9047 HL Minnertsga.
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Warmoesstraat St.-Annaparochie afgesloten
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Burgemeester Kuperusstraat 1, 9076 HE...
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Opdijk, Oudebildtzijl.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), de Opfeart 24, 9047 KW Minnertsga.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hofstraat 23, 9079 MC St.-Jacobiparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Tilledyk 11, 9047 KG Minnertsga.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Bosch 7, 9076 AJ St.-Annaparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), S. Brandsmalaan 5, 9076 ED St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Monnikebildtdijk 37, 9078 VC Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Rispinge 10, 9047 HN Minnertsga.
Bijeenkomst RadeRaad 28 september 2017
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 218, 9076 GGte St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Zeedijk 1 B, 9079 PH St.-Jacobiparochie.
Kennisgeving ondertekening addendum exploitatieovereenkomst St.-Annaparochie – Ulbe van Houtenlocatie
Kennisgeving ondertekening exploitatieovereenkomst Minnertsga – Stasjonsstrjitte 8
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Burgemeester Kuperusstraat 1, 9076 HE...
Verlengen beslistermijn (maximaal 6 weken) aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat...
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Middelweg-Oost 117, 9076 BN St.-Annaparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), NetarisBrungerstraat 5, 9077 SZ te Vrouwenparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Draai 10, 9076 PD te St.-Annaparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 35, 9076 AZ te St.-Annaparochie.
Ontvangen melding Activiteitenbesluit Beuckelaerstraat 35 St.-Annaparochie
Ontvangen melding Activiteitenbesluit De Draai 10 St.-Annaparochie
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), de Kempenaerstraat 48, 9076 AX St.-Annaparochie.
Kennisgeving ondertekening exploitatieovereenkomst Minnertsga – Stasjonsstrjitte 8