Vergunningen het Bildt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van het Bildt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door het Bildt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangen melding Activiteitenbesluit Beuckelaerstraat tegenover 48 te St.-Annaparochie
Ontvangen melding Activiteitenbesluit Kadal 48 in St.-Jacobiparochie
Jaarstukken 2016 ter inzage
Afsluiting Beuckelaerstraat St.-Annaparochie
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 35, 9076 AZ St.-Annaparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Draai 3, 9076 PD St.-Annaparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Draai 3, 9076 PD St.-Annaparochie.
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Hearewei 6 te Minnertsga
Aanvraag evenementenvergunning voor Slikrollers Zomerkamp
Aanvraag evenementenvergunning voor een parkconcert
Aanvraag evenementenvergunning voor Concours Hippique St.-Annaparochie
Aanvraag evenementenvergunning voor 100 jaar Wassenaar
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Hearewei 6 te Minnertsga
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Middelweg-Oost 128, 9076 BT St.-Annaparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Kadal 48, 9079 PC te St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Monnikebildtdijk 16, 9078VE te Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Schuringaweg 60, 9076 GV St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Middelweg-Oost 128, 9076 BR St.-Annaparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Lange Dyk 31, 33, 9047 HJ te Minnertsga.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 22, 9078 WG te Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Waling Dykstrastraat 51, 9077 SP Vrouwenparochie,...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Westfrisestraat 8, 9076 AE St.-Annaparochie.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nieuwebildtdijk 40, 9078 PR te Oudebildtzijl.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), voormalig Ulbe van Houtenterrein te St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Middelweg-Oost 155, 9076 BN St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), OudebildtdijkOudebildtdijk 756, 9079 NC...
Aanvraag evenementenvergunning voor Bietpicknick
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 22, 9078 WG Oudebildtzijl.
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Besluit ambtshalve uitschrijving
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Lange Dyk 31, 33, 9047 HJ Minnertsga.
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 1054, 9075 NK te Westhoek.
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Schuringaweg 60, 9076 GV te St.-Annaparochie.
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Schuringaweg 60, 9076 GV te St.-Annaparochie.
Besluit ambtshalve uitschrijving
Verlengen beslistermijn (maximaal 6 weken) aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Draai...
Verlengen beslistermijn (maximaal 6 weken) aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Draai...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Gerben van Tuinenstraat 6 A, 9079 MJ St.-Jacobiparochie.
Vaststelling gewijzigd Beeldkwaliteitplan St.-Annaparochie– Ulbe van Houtenlocatie
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), voormalig Ulbe van Houtenterrein, St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Egmondstraat 27, 9078 VG Oudebildtzijl.
Vaststelling gewijzigd Beeldkwaliteitplan St.-Annaparochie– Ulbe van Houtenlocatie
Besluitenlijst gemeenteraad 20 april 2017
Aanvraag evenementenvergunning feesttent Lammetsymet op 23 mei 2017
Ontvangen melding Activiteitenbesluit Hemmemaweg 22 te St.-Annaparochie
Gewijzigde Drank- en Horecavergunning voor Christelijk Voetbalvereniging Ouwe Syl
Gewijzigde Drank- en Horecavergunning voor Stichting Multifunctionele Accommodatie Minnertsga