• Vergunningen»
  • modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Vergunningen modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Normenkader 2019
Intrekking Normenkader 2017 MGR
Normenkader 2018 MGR
Normenkader 2017
Intrekking Normenkader 2016 MGR
Detacheringsvoorwaarden WerkBedrijf 2017
Inkoopbeleid MGR 2017
Algemene voorwaarden deelname module en beëindiging deelname module
Onderzoeksprotocol melding vermoeden misstand
Regeling klachtbehandeling MGR 2015
Normenkader 2016
Regeling melding vermoeden misstanden
Machtigingsbesluit klachtbehandeling MGR
Regeling richtlijnen toetreding
Regeling richtlijnen uittreding
Mandaatregister rechtspositionele besluiten
Verordening Kandidatenraad WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen
Financiële verordening MGR Rijk van Nijmegen
Verordening commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren MGR
Beleidsregels Loonkostensubsidie
Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen en het dagelijks bestuur van...
Geschillenregeling SW-medewerkers
Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen
Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen
Ondermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf
Directiestatuut MGR
Besluit instellen agendacommissie
RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET RIJK VAN NIJMEGEN
Nadere regels en beleidsregels Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen
Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nijmegen
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Rijk van Nijmegen