• Vergunningen»
  • modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Vergunningen modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Plafondvaststellingsbesluit voorzieningen Participatiewet 2023 27-12-2023 27-02-2024 Details
Nadere regels en beleidsregels Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen 2023 23-11-2023 23-01-2024 Details
Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen... 25-08-2023 25-10-2023 Details
Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Modulaire Gemeenschappelijke... 25-08-2023 25-10-2023 Details
MGR Rijk van Nijmegen 31-12-2021 28-02-2022 Details
MGR Rijk van Nijmegen 28-12-2021 28-02-2022 Details
Nadere regels en beleidsregels Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen 24-12-2021 24-02-2022 Details
Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen 2022 24-12-2021 24-02-2022 Details
Normenkader 2019 20-12-2019 20-02-2020 Details
Intrekking Normenkader 2017 MGR 07-12-2018 07-02-2019 Details
Normenkader 2018 MGR 07-12-2018 07-02-2019 Details
Intrekking Normenkader 2016 MGR 27-09-2018 27-11-2018 Details
Detacheringsvoorwaarden WerkBedrijf 2017 27-09-2018 27-11-2018 Details
Inkoopbeleid MGR 2017 27-09-2018 27-11-2018 Details
Normenkader 2017 27-09-2018 27-11-2018 Details
Algemene voorwaarden deelname module en beëindiging deelname module 20-09-2018 20-11-2018 Details
Onderzoeksprotocol melding vermoeden misstand 20-09-2018 20-11-2018 Details
Regeling melding vermoeden misstanden 20-09-2018 20-11-2018 Details
Normenkader 2016 20-09-2018 20-11-2018 Details
Regeling klachtbehandeling MGR 2015 20-09-2018 20-11-2018 Details
Machtigingsbesluit klachtbehandeling MGR 13-09-2018 13-11-2018 Details
Regeling richtlijnen toetreding 13-09-2018 13-11-2018 Details
Regeling richtlijnen uittreding 13-09-2018 13-11-2018 Details
Mandaatregister rechtspositionele besluiten 13-09-2018 13-11-2018 Details
Verordening Kandidatenraad WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen 12-07-2018 12-09-2018 Details
Financiële verordening MGR Rijk van Nijmegen 11-05-2018 11-07-2018 Details
Verordening commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren MGR 04-05-2018 04-07-2018 Details
Beleidsregels Loonkostensubsidie 04-05-2018 04-07-2018 Details
Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 04-05-2018 04-07-2018 Details
Geschillenregeling SW-medewerkers 04-05-2018 04-07-2018 Details
Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen en het dagelijks bestuur van... 04-05-2018 04-07-2018 Details
Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen 04-05-2018 04-07-2018 Details
Ondermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf 04-05-2018 04-07-2018 Details
Directiestatuut MGR 04-05-2018 04-07-2018 Details
Besluit instellen agendacommissie 04-05-2018 04-07-2018 Details
RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET RIJK VAN NIJMEGEN 05-04-2018 05-06-2018 Details
Nadere regels en beleidsregels Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen 05-04-2018 05-06-2018 Details
Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nijmegen 11-01-2018 11-03-2018 Details
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Rijk van Nijmegen 11-01-2017 11-03-2017 Details